GET /api/archive/?page=2
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 54,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=3",
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/",
  "results": [
    {
      "id": 59,
      "name": "Dejiny podzemia mesta Hlohovec od 14.stor. do 1945",
      "description": "Podzemné priestory Hlohovca sú zaujímavou a neprebádanou oblasťou, ktorú sprevádzajú legendy a povesti. Vydaná publikácia s rozsahom cca 200 strán bude obsahovať množstvo fotografií, archívnych materiálov a mapy rozmiestnenia podzemných priestorov v Hlohovci, tak ako sa vyvíjalo ich budovanie v priebehu stredoveku od 14. storočia do konca 2. svetovej vojny. Popísaných bude celkovo viac ako 90 objektov z toho 40 podrobne. Predkladateľ: Miroslav Dvoran. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Kultúra",
        "css_class": "ar_kul",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4700.00",
      "rating": "6.36",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-24T13:36:33.009353Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/59/up",
      "vote_down_url": "/vote/59/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 124,
      "absolute_url": "/dejiny-podzemia-mesta-hlohovec-od-14stor-do-1945",
      "api_url": "/archive/59/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 121,
      "votes_down": 3,
      "percent": 97,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 49,
      "name": "Rozšírenie zúženej časti hrádze v Petre",
      "description": "Rozšírenie problematického úzkeho úseku hrádze v časti sv. Peter. Na tomto úseku v súčasnosti dochádza ku kolíznym situáciám.\r\nPredkladateľ: J. Černay",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "6.50",
      "city": "Svätopeterská, Hlohovec",
      "location": "48.441985,17.797984",
      "created": "2018-09-03T11:01:13.663913Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/49/up",
      "vote_down_url": "/vote/49/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 175,
      "absolute_url": "/rozsirenie-zuzenej-casti-hradze-v-petre",
      "api_url": "/archive/49/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 175,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Zákaz vonkajšej reklamy na majetku mesta",
      "description": "Zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia a budovy mesta by nemali poskytovať priestor na umiestnenie reklamných zariadení s výnimkou propagácie kultúrnych a športových podujatí.\r\n\r\nTento zákaz skvalitní verejný priestor mesta a spolu s vyhláškou o regulácii vonkajšej reklamy môže zabrániť masívnemu rozšíreniu reklamy, s ktorým už (neúspešne) bojujú väčšie mestá.",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "1000.00",
      "rating": "4.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2015-09-24T19:04:36.325595Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/5/up",
      "vote_down_url": "/vote/5/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 154,
      "absolute_url": "/zakaz-vonkajsej-reklamy-na-majetku-mesta",
      "api_url": "/archive/5/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 144,
      "votes_down": 0,
      "percent": 93,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "Schody od nikial nikam",
      "description": "Oproti kúpalisku sú schody po ktorých ludia chodievajú,ale nevedie k nim chodník ani z jednej strany. Toto miesto by si zaslúžilo rekonštrukciu. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "4.74",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.420999,17.782952",
      "created": "2017-04-08T12:59:12.298760Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MartinKysela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/6a45e1c90560c9a0dd0cf19269192044/?s=100",
        "id": 38,
        "phone": "0944023882",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/17/up",
      "vote_down_url": "/vote/17/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 37,
      "absolute_url": "/schody-od-nikial-nikam",
      "api_url": "/archive/17/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 37,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 52,
      "name": "Oprava dreveného móla na jazierku v Zámockej",
      "description": "Mólo, ktoré sa v súčasnosti nachádza na jazierku je v zlom technickom stave a ľudia sa po ňom bezpečne nemôžu prechádzať. Navrhujem opraviť drevené mólo, ktoré slúži nielen pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov. ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "9.56",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-24T13:00:05.802694Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/52/up",
      "vote_down_url": "/vote/52/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 278,
      "absolute_url": "/oprava-dreveneho-mola-na-jazierku-v-zamockej",
      "api_url": "/archive/52/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 278,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 28,
      "name": "Zelené strechy a ekologické bývanie",
      "description": "Mala by som návrh, aby mesto podporovalo myšlienku zelených striech, či energeticky nenáročných budov.\r\nMohlo by to byť napr. finančnou, či inou podporou pre nové alebo rekonštruované stavby, ktoré by boli využité ekologickým spôsobom. Prípadne by mesto mohlo podporovať ekologické spôsoby vykurovania a postihovať tých, ktorí znečisťujú ovzdušie. Takýmto spôsobom by sme sa zaradili medzi popredné ekologicky zmýšľajúce mestá v Európe.",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "1.00",
      "rating": "4.34",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2017-07-06T22:17:01.785178Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "zelene-mesto",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/bb108bbc153bd541e23717bbc6cfb246/?s=100",
        "id": 56,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/28/up",
      "vote_down_url": "/vote/28/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 19,
      "absolute_url": "/zelene-strechy-a-ekologicke-byvanie",
      "api_url": "/archive/28/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 18,
      "votes_down": 0,
      "percent": 94,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 18,
      "name": "Zámocká (pánska) záhrada",
      "description": "1.V prvom rade vyčistit jazierko v panskej zahrade o napadanych listov a bordelu, co je v nom. 2. ako sekundarny napad renovacia osvetlenia okolo celeho jazierka led technologiou s moznostou nasvietenia ostrovceka v prostriedku jazierka, plus doplnenie osvetlenia od poliklininiky k jazierku (teraz je tam v noci na chodniku uplna tma.. 3. Pred niekolkymi rokmi fungovala \"fontana\" v strede jazierka v casti od kupaliska, obnova aj tej, bolo to v lete krasne a striekajuca voda osviezovala vzduch a okyslicovala vodu pre ryby.. Tymito renovaciami by sa otvorila moznost vyuzivat pansku zahradu a okolie jazierka aj na vecerne prechadzky pocas celeho roku... Nutnost zabezpecit promenadu okolo jazerka mestskou policiou /kamerovy system/. Pretoze sa tam uz teraz v tme zdrziavaju asociali a fetaci. Vycistit pansku zahradu aj od nich.. Samozrejme vyuzit moznost na vyssie spominane napady- financovanie formou dotacii (EU, Narodny park, atd)",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "25000.00",
      "rating": "4.32",
      "city": "Zámok, Hlohovec",
      "location": "48.421737,17.787159",
      "created": "2017-04-10T18:38:54.731837Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "kahut",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0a7d815aef0846125f71ea525fe9c15/?s=100",
        "id": 40,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/18/up",
      "vote_down_url": "/vote/18/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 66,
      "absolute_url": "/zamocka-panska-zahrada",
      "api_url": "/archive/18/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/03/obnoven%C3%A1_font%C3%A1na.png",
          "filename": "obnovená_fontána.png",
          "name": "Obnovená fontána"
        }
      ],
      "votes_up": 66,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 55,
      "name": "POVEDZ DOSŤ",
      "description": "Obete násilia alebo svedkovia trestných činov domáceho násilia zanechajú odkaz v umiestnených troch schránkach s označením POVEDZ DOSŤ. Na internetovej stránke DEBORA o.z. im bude poskytnutá odpoveď odborníka do 24 h. Predkladateľ: Bibiana Trubačová. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Medziľudské vzťahy",
        "css_class": "ar_vzt",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.84",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-24T13:22:09.251766Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/55/up",
      "vote_down_url": "/vote/55/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 242,
      "absolute_url": "/povedz-dost",
      "api_url": "/archive/55/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_POVEDZ_DOS%C5%A4.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_POVEDZ_DOSŤ.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 242,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 47,
      "name": "Oprava lávky pre peších na železničnom moste",
      "description": "Oprava lávky cez rieku Váh, ktorá je súčasťou železničného mostu a je v zlom technickom stave.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 1
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "7.50",
      "city": "Športová, Hlohovec",
      "location": "48.437328,17.798113",
      "created": "2018-09-03T10:56:18.646156Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/47/up",
      "vote_down_url": "/vote/47/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 225,
      "absolute_url": "/oprava-lavky-pre-pesich-na-zeleznicnom-moste",
      "api_url": "/archive/47/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 225,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 19,
      "name": "Rozhľadňa Šianec",
      "description": "Kopec Šianec týčiaci sa nad Hlohovcom, z ktorého je v súčasnosti výhľad od Trnavy, cez Karpaty až po Piešťany, by si zaslúžil cca 10-15 metrov vysokú rozhľadňu. Z tejto výšky by návštevník získal 360° výhľad, vďaka ktorému by sa mu naskytol pohľad aj na Zobor pri Nitre. \r\nKrásne mesto na Váhu by malo získať aj krásnu modernú rozhľadňu, čo sa dá dosiahnuť zapojením širokej architektonickej verejnosti cez celonárodnú architektonickú súťaž, ktorou by mesto získalo atrakciu na úrovni nielen pre turistov.\r\n\r\n* v prílohe prikladám inšpirácie pre predstavu",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "25000.00",
      "rating": "4.40",
      "city": "Šomodská, Hlohovec",
      "location": "48.415318,17.791131",
      "created": "2017-04-18T10:40:44.972709Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "t.u.r.i.s.t.a.",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e68d0332daddc65134eb337ac5d93004/?s=100",
        "id": 42,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/19/up",
      "vote_down_url": "/vote/19/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 72,
      "absolute_url": "/rozhladna-sianec",
      "api_url": "/archive/19/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/wood-tower-italy.jpg",
          "filename": "wood-tower-italy.jpg",
          "name": "Drevenná rozhľadňa v Taliansku"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/rozh%C4%BEad%C5%88a_v_spi%C5%A1skom_hrhove.jpg",
          "filename": "rozhľadňa_v_spišskom_hrhove.jpg",
          "name": "Rozhľadňa v Spišskom Hrhove"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/OOPEAA-periscope-tower-finland.jpg",
          "filename": "OOPEAA-periscope-tower-finland.jpg",
          "name": "Pozorovateľňa vo Fínsku"
        }
      ],
      "votes_up": 68,
      "votes_down": 0,
      "percent": 94,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}