GET /api/archive/?page=3
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 54,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=4",
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": 59,
      "name": "Dejiny podzemia mesta Hlohovec od 14.stor. do 1945",
      "description": "Podzemné priestory Hlohovca sú zaujímavou a neprebádanou oblasťou, ktorú sprevádzajú legendy a povesti. Vydaná publikácia s rozsahom cca 200 strán bude obsahovať množstvo fotografií, archívnych materiálov a mapy rozmiestnenia podzemných priestorov v Hlohovci, tak ako sa vyvíjalo ich budovanie v priebehu stredoveku od 14. storočia do konca 2. svetovej vojny. Popísaných bude celkovo viac ako 90 objektov z toho 40 podrobne. Predkladateľ: Miroslav Dvoran. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Kultúra",
        "css_class": "ar_kul",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4700.00",
      "rating": "6.36",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-24T13:36:33.009353Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/59/up",
      "vote_down_url": "/vote/59/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 124,
      "absolute_url": "/dejiny-podzemia-mesta-hlohovec-od-14stor-do-1945",
      "api_url": "/archive/59/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 121,
      "votes_down": 3,
      "percent": 97,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 56,
      "name": "Označovanie prekážok na peších komunikáciách",
      "description": "Prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii vyznačíme tak, aby bola vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Vyznačená bude v hornej časti kontrastným označením. Týmto opatrením zlepšíme a umožníme bezpečnejší pohyb tejto skupiny občanov nášho mesta. Predkladateľ: Jozef Kopaj. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "380.00",
      "rating": "17.00",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-24T13:32:34.635363Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/56/up",
      "vote_down_url": "/vote/56/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 652,
      "absolute_url": "/oznacovanie-prekazok-na-pesich-komunikaciach",
      "api_url": "/archive/56/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.jpg",
          "filename": "Označovanie_prekážok.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Označovanie_prekážok.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 651,
      "votes_down": 1,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 50,
      "name": "Smerové tabule k dominantám mesta",
      "description": "Osadenie smerových tabúl k významným dominantám mesta by zjednodušilo orientáciu nielen pre návštevníkov mesta.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "8.54",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-03T11:03:14.727234Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/50/up",
      "vote_down_url": "/vote/50/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 227,
      "absolute_url": "/smerove-tabule-k-dominantam-mesta",
      "api_url": "/archive/50/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 227,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 60,
      "name": "Cyklotrasa Hrebeňom Inovca – úsek Hlohovec Havran",
      "description": "Vyznačenie prvej cyklotrasy v regióne Hlohovec určenej pre rôzne vekové kategórie. Trasa je zameraná na jazdu v lesnom teréne predovšetkým pre horské bicykle. Táto trasa bude slúžiť ľudom k aktívnemu oddychu a spoznávaniu krás okolia Hlohovca. Predkladateľ: Ľubomír Ondruš. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4900.00",
      "rating": "16.08",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-24T13:38:59.377471Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/60/up",
      "vote_down_url": "/vote/60/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 614,
      "absolute_url": "/cyklotrasa-hrebenom-inovca-usek-hlohovec-havran",
      "api_url": "/archive/60/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Cyklotrasa_Hrebe%C5%88om_Pova%C5%BEsk%C3%A9ho_Inovca.jpg",
          "filename": "Cyklotrasa_Hrebeňom_Považského_Inovca.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/ob%C4%8Diansky_projekt_Cyklotrasa_%C3%BAsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "filename": "občiansky_projekt_Cyklotrasa_úsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 609,
      "votes_down": 5,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Cesta na stanicu Leopoldov",
      "description": "Nebezpečný úsek medzi Šulekovom a Leopoldovom, ktorý určite pozná každý, kto cestuje do práce/školy/inam, by sa možno dal vyriešiť spevnením (možno len vysypaním štrku/kameniva/vhodného stavebného odpadu) na poľnú cestu za autobusovou zastávkou Šulekovo STS až po koľajnice, kde sa už cesa napája na normálnu asfaltovú komunikáciu. Viem, že je ťažké sa dohodnúť medzi 2 katastrami na zníženej rýchlosti, alebo nebodaj nejakom prechode. Sama nemám chuť/čas/sily sa do takej veci púšťať. Veľmi dúfam, že sa nájde niekto , kto bude, dokiaľ sa tam niečo nestane.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 1
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "1000000.00",
      "rating": "2.50",
      "city": "Sereďská, Hlohovec",
      "location": "48.434509,17.768405",
      "created": "2015-10-08T08:03:44.966963Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Lenka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/ad3debab3d53f1bedf50b30dea58b68e/?s=100",
        "id": 8,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/7/up",
      "vote_down_url": "/vote/7/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 55,
      "absolute_url": "/cesta-na-stanicu-leopoldov",
      "api_url": "/archive/7/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 38,
      "votes_down": 0,
      "percent": 69,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Vysadenie zelene na Podzámskej ulici ",
      "description": "Navrhovala by som vysadiť stromy a kríky na voľných trávnatých plochách na ulici Podzámska v okruhu 6.ZŠ, Podzámska 29, Podzámska 23 a 27 spredu ako sú vchody do panelákov, popri chodníku ako je to staré ihrisko pri Michalskej 13 a parkoviskách. Ako príklad pekného sídliska, čo sa týka zelene , by som uviedla sídlisko Družba v Trnave, kde sídlisko ma veľa stromov a nádherné výhľady z balkónov a okien panelákov. Tento rok mesto Trnava nasadilo na Družbe ďalšie mladé stromy , kým ulica Podzámska vyzerá čo sa týka zelene a celkovo úpravy veľmi biedne. Z balkónov a okien vidíme my, čo máme okná smerom na Fraštackú vináreň, iba parkoviská a ďalšie paneláky a jedno staré socialistické detské ihrisko. Je tu extrémne málo zelene a veľa betónu, čo pôsobí veľmi depresívne a ošarpane aj napriek zatepleným panelákom. Ani sa nečudujem ľudom, ktorí na sídlisku bývajú, že si na balkón radšej dajú rolety alebo si ho zasklia. Pred pár rokmi vyrúbali veľký strom v \" trojuholníku\" pri lampe a celý ten trojuholníkový pás bol zabetónovaný, čím sa depresívnosť a ošarpanosť sídliska iba zväčšila. Cenu nákladov som dala iba orientačnú, nemám vedomosť o tom, aké by boli náklady na samotnú realizáciu nápadu. ",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.22",
      "city": "Podzámska, Hlohovec",
      "location": "48.424871,17.792950",
      "created": "2016-04-03T17:27:21.151953Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "drobec",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/b54f138c7bf5bed3e7e872f6b491ccdd/?s=100",
        "id": 12,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/9/up",
      "vote_down_url": "/vote/9/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 183,
      "absolute_url": "/vysadenie-zelene-na-podzamskej-ulici",
      "api_url": "/archive/9/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 171,
      "votes_down": 0,
      "percent": 93,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Súťaž na redesign www.hlohovec.sk",
      "description": "Keďže deväťdesiate roky sú už dávno za nami, mohla by to reflektovať aj webová stránka nášho mesta. Logické rozdelenie na sekcie návštevník, obyvateľ , kultúra, ... spolu s jednotným grafickým designom by celú stránku výrazne sprehľadnili a vylepšili obraz Hlohovca v očiach obyvateľov aj návštevníkov mesta..",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "2.84",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2015-11-13T15:38:01.924602Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/8/up",
      "vote_down_url": "/vote/8/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 70,
      "absolute_url": "/sutaz-na-redesign-wwwhlohovecsk",
      "api_url": "/archive/8/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 56,
      "votes_down": 0,
      "percent": 80,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 14,
      "name": "Rekreačná a oddychová zóna za Michalskou ulicou",
      "description": "Medzi Michalskou a Podzámskou ulicou smerom k mestu je trávnatá plocha, ktorá doteraz slúži hlavne deťom - je tam schátralé basket. ihrisko a detské pieskovisko s jednou starou hojdačkou. Navrhujem vybudovať rekreačno-oddychovú zónu na celej trávnatej ploche napr. s detskými atrakciami, ihriskom, lavičkami pre st.ľudí na oddych a možno i stretnutia, besedy, kult. podujatia. Alebo postaviť pódium na vystúpenia a pod. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.40",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2016-08-23T19:07:25.020423Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "mikusova",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
        "id": 27,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/14/up",
      "vote_down_url": "/vote/14/up",
      "comments_count": 1,
      "votes_count": 104,
      "absolute_url": "/rekreacna-a-oddychova-zona-za-michalskou-ulicou",
      "api_url": "/archive/14/",
      "comments": [
        {
          "created": "2016-08-23T19:08:56.192720Z",
          "owner": {
            "username": "mikusova",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
            "id": 27,
            "phone": null,
            "is_editor": false
          },
          "text": "Ospravedlňujem sa, ale predbežnú cenu neviem."
        }
      ],
      "attachments": [],
      "votes_up": 52,
      "votes_down": 0,
      "percent": 50,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 54,
      "name": "Ružový festival",
      "description": "Rodinný festival Hlohovčanov pre Hlohovčanov. Festival bude zameraný na hlohovské občianske združenia pôsobiace v sociálnej a humanitárnej oblasti, hlohovských remeselníkov, gazdinky, kapely z Hlohovca a okolia. Predkladateľ: Jana Chalányová. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Kultúra",
        "css_class": "ar_kul",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "4997.00",
      "rating": "6.82",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-24T13:19:40.020170Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/54/up",
      "vote_down_url": "/vote/54/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 141,
      "absolute_url": "/ruzovy-festival",
      "api_url": "/archive/54/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Ru%C5%BEov%C3%BD_festival.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Ružový_festival.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 141,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 30,
      "name": "Inline klzisko",
      "description": "Upraviť betónový povrch klziska na hladký povrch, aby sa tam dalo korčuľovať na kolieskových korčuliach napríklad samonivelizačným poterom náklady cca 10 eur/m2 na kľúč pri 6 cm hrúbke, ale stačilo by aj menej, takže aj cena by mohla ísť nižšie. Takto by mohlo zostať otvorené celoročne, ak nie je vhodné počasie na ľad, prešlo by sa na kolieskové korčule, z minimom prevádzkových nákladov. Je tam vybudovaná komplet infraštruktúra sedenie, bufet, mantineli šatne napr. pre inline hokej čo väčšinu roka nie je využitá. Vstup do nejakej štvrtej zdarma a potom prenájom pre záujemcov o hokej, aby sa investícia vrátila. Úplný idáel by bolo zastrešiť plochu jednoduchou nezateplenou plechovou či textilnou halou náklady cca 40 eur/m2 pri asi 1900 m2 je 76 000 eur. ",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "19000.00",
      "rating": "3.32",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433228,17.799175",
      "created": "2017-07-19T07:25:18.003417Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/30/up",
      "vote_down_url": "/vote/30/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 16,
      "absolute_url": "/inline-klzisko",
      "api_url": "/archive/30/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 13,
      "votes_down": 0,
      "percent": 81,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}