GET /api/archive/?page=6
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 54,
  "next": null,
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=5",
  "results": [
    {
      "id": 46,
      "name": "Kryté cyklostojany na železničnej stanici a ZŠ",
      "description": "Vybudovanie prekrytých stojanov na bicykle na železničnej stanici a na jednej pilotnej základnej škole.\r\nPredkladateľ: Ľ. Ondruš",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "10000.00",
      "rating": "4.24",
      "city": "Železničná, Hlohovec",
      "location": "48.433292,17.806256",
      "created": "2018-09-03T10:54:10.765739Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/46/up",
      "vote_down_url": "/vote/46/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 62,
      "absolute_url": "/kryte-cyklostojany-na-zeleznicnej-stanici-a-zs",
      "api_url": "/archive/46/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 62,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Ihrisko do parčíku na Rázusovej ulici",
      "description": "V niektorých častiach Hlohovca chýbajú detské ihriská. Aj na Rázusovej ulici a v jej okolí nie je nič pre trávenie voľného času najmenších - chýba kvalitné a bezpečné detské ihrisko. V tejto oblasti však žije veľa mladých rodín. Najbližšie možnosti pre hru detí (funkčné ihriská) sa nachádzajú veľmi ďaleko (na Podzámskej ulici alebo na Nábreží).\r\nNa Rázusovej ulici sa nachádza pekný zelený parčík s lavičkami (viď priložené foto). Tu sa stretávajú a relaxujú dôchodci žijúci v okolí. Sú tu aj voľné trávnaté plochy zelene, na ktorých by bolo možné detské ihrisko umiestniť. \r\nRealizácia ihriska na Rázusovej ulici by prilákala mladých obyvateľov mesta - ihrisko by sa stalo atraktívnym miestom stretnutí miestnej komunity každého veku. Navyše by bolo k dispozícii pre obyvateľov blízkeho sídliska na Nitrianskej ulici.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "12000.00",
      "rating": "3.10",
      "city": "Rázusova, Hlohovec",
      "location": "48.427886,17.808353",
      "created": "2015-09-17T06:57:01.211140Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Dominika",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/beeca568d2c6d1d5b8232886bdc1b5e1/?s=100",
        "id": 4,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/3/up",
      "vote_down_url": "/vote/3/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 177,
      "absolute_url": "/ihrisko-do-parciku-na-razusovej-ulici",
      "api_url": "/archive/3/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2015/09/17/abc_PGky4k7.jpg",
          "filename": "abc_PGky4k7.jpg",
          "name": "Parcik na Razusovej"
        }
      ],
      "votes_up": 88,
      "votes_down": 0,
      "percent": 49,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 38,
      "name": "Celoročná plocha na korčuľovanie",
      "description": "Je úplne iné korčuľovať v hale a vonku. Je úplne iné hrať hokej organizovane a tak, že sa stretnú deti a rodičia a zahrajú si spontánne počas verejného korčuľovania. Preto sa nesústreďujme na halu pre hokejistov ale na priestor kde sa môžu stretnúť ľudia spolu a korčuľovať vonku na čerstvom vzduchu.\r\nNavrhujem zriadiť umelú plochu na korčuľovanie v priestoroch súčasného klziska, kde by v zrekonštruovanej podobe bolo možné korčuľovať verejne počas celého roka. Povrch by bol zo syntetického ľadu (napr.http://www.hockeydts.com/sk/synteticky-lad/), ktorý umožňuje celoročné využitie bez nákladov na permanentnú údržbu. Riešenie nemá ambíciu vytvoriť priestor pre vznik hokeja v HC (môže sa tak ale stať) ale presadzuje verejné korčuľovanie občanov počas celého roka v exteriéri. \r\nSúčasný zímný štadión alebo priestor pre oddych v pánskej záhrade by mohli byť vhodné lokality pre umiestnenie. V prvom prípade by sa jednalo o rekonštrukciu existujúceho priestoru v druhom prípade by šlo o nový zásah.\r\n",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433504,17.799165",
      "created": "2018-03-13T08:38:50.376250Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/38/up",
      "vote_down_url": "/vote/38/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/celorocna-plocha-na-korculovanie",
      "api_url": "/archive/38/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 48,
      "name": "Revitalizácia areálu ZpS Harmónia na ul. Hollého",
      "description": "Zazelenanie a obnova areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia na ul. Hollého by zlepšilo seniorom prostredie na trávenie voľného času. \r\nPredkladateľ: Lackovičová",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "40000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "created": "2018-09-03T11:00:09.359131Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/48/up",
      "vote_down_url": "/vote/48/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 57,
      "absolute_url": "/revitalizacia-arealu-zps-harmonia-na-ul-holleho",
      "api_url": "/archive/48/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 57,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}