VAŠE NÁPADY PRE VAŠE MESTO

Chcete prispieť k rozvoju Vášho mesta? Zoznámte sa s nápadmi pre jeho rozvoj, hlasujte ak Vás niektorý osloví, vyslovte svoj názor v komentári, zaregistrujte sa a pridajte svoj NÁPAD.

Oblasť

Zoradiť podľa


4.00
0
t.u.r.i.s.t.a. - Zadania pre mesto

Obnova podchodu pri mestskej knižnici

Obnova ošarpaného podchodu, resp. priechodu vedľa mestskej knižnice v podobe natretia podchodu na bielo a výmeny osvetlenia

0
4.24
62
Mesto_Hlohovec - Zadania pre mesto

Kryté cyklostojany na železničnej stanici a ZŠ

Vybudovanie prekrytých stojanov na bicykle na železničnej stanici a na jednej pilotnej základnej škole. Predkladateľ: Ľ. Ondruš

62
5.62
81
MartinKysela - Zadania pre mesto

Rampa pre kočíky

V Panskej záhrade od kúpaliska sú dve miesta kde sa chodníky stretávajú na rôznej úrovni. Na priloženej fotografií je vidieť že bicykle a hlavne kočíky tu majú veľkú prekážku. Zaslúži si toto miesto...

81
4.14
57
Mesto_Hlohovec - Zadania pre mesto

Revitalizácia areálu ZpS Harmónia na ul. Hollého

Zazelenanie a obnova areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia na ul. Hollého by zlepšilo seniorom prostredie na trávenie voľného času. Predkladateľ: Lackovičová

57
4.00
0
matelko - Zadania pre mesto

Sprístupniť prameň pre všetkých

Je škoda, že pitná voda, ktorá pramení v grotte v zámockej záhrade, a ku ktorej sa podľa p. Urminského viaže legenda nie je dostupná pre ľudí a končí v jazierku. Mnoho ľudí, čo navštevuje tento park...

0
4.00
0
KatarínaŠ - Zadania pre mesto

Bezbariérový prechod M. Bela - Michalská

Ja by som chcela navrhnúť vybudovať bezbariérový prechod medzi sídliskami M. Bela/Manckovičova a Michalská, niekde medzi schodiskami vedúcimi hore od M. Bela 14 a Manckovičovej, viď obrázok v prílohe....

0
3.00
0
ivanp - Zadania pre mesto

Verejné táborisko na brehu Váhu

Hlohovec je krásne mesto s obrovským potenciálom pre vodný turizmus. Úžasný splav z Piešťan do Sereďe má jediný zádrheľ. A to je chýbajúce táborisko. Vybudovanie táboriska na mestskom pozemku, niekde...

0
2.80
40
Mesto_Hlohovec - Zadania pre mesto

Počítač, internet a tlačiareň do denných centier

Zakúpenie počítačov, tlačiarní a zavedenie internetu pre seniorov do 3 denných centier. Návštevníkom denných centier to výrazne uľahčí život, keďže si budú môcť prezerať fotky a videá, tlačiť...

40
3.00
0
surma - Zadania pre mesto

Celoročná plocha na korčuľovanie

Je úplne iné korčuľovať v hale a vonku. Je úplne iné hrať hokej organizovane a tak, že sa stretnú deti a rodičia a zahrajú si spontánne počas verejného korčuľovania. Preto sa nesústreďujme na halu pre...

0
5.34
67
Mesto_Hlohovec - Zadania pre mesto

Verejná práčovňa

Zriadiť priestor s verejnými práčkami a sušičkami, kde si odkázaní ľudia môžu oprať a ožehliť svoje oblečenie. Predkladateľ: M. Šustová

67