GET /api/archive/?format=api
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 54,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 21,
      "name": ",,Mesto ruží\"",
      "description": "Prečo nie opäť ,,mesto ruží\"? Možno nostalgia, ale aj návrat k tomu dobrému, čo nám ,,socík\" zanechal. Ruží máme už málo, spomienky na ,,mesto ruží\" sú stále živé - bolo by fajn dosadiť ich na pár miestach po meste ( časť projektu nového námestia, opustené zákutia zelene,...) - samozrejme vhodné druhy, nenáročné na údržbu. Možno by sa dali zapojiť aj školy ( každá škola by si vysadila a starala sa o svoju parcelu), neziskovky, nadšenci, DOZOR HC,...",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "M. R. Štefánika, Hlohovec",
      "location": "48.427596,17.797161",
      "location_lat": 48.427596,
      "location_lon": 17.797161,
      "created": "2017-04-28T10:12:36.854390Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MarkJohn",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e18b191b5a17b5911c5044de97bba65c/?s=100",
        "id": 15,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/21/up",
      "vote_down_url": "/vote/21/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/mesto-ruzi",
      "api_url": "/archive/21/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/28/Ru%C5%BEe.png",
          "filename": "Ruže.png",
          "name": "Výsadba viac ako tisíc kusov ruží v 3 lokalitách (Zámocká záhrada – terasy, Starý Rínok, Pod Beranom)"
        }
      ],
      "votes_up": 60,
      "votes_down": 0,
      "percent": 89,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "Ihriská pre staršie deti a mládež",
      "description": "S ľútosťou sa pozerám na skupiny detí nad 10 rokov, ktoré sa hrajú na parkoviskách medzi autami. Majitelia áut na ne kričia, pretože sa boja, že im autá zničia. Deti sa potom po večeroch, keď mamy s drobcami už idú spať, hrajú na detských ihriskách. Tie samozrejme nie sú stavané na takú záťaž a podliehajú skaze. Ale kde sa tie deti majú hrať? Navrhujem vybudovanie multifunkčných ihrísk (na basketbal, minifutbal, volejbal ) pre staršie deti, mládež, ale aj dospelých. Nemusí ich byť veľa, ale mohli by sa odlišovať pridanými možnosťami - niekde lezecká stena, niekde lanová dráha, U rampa, niekde cyklistické kopce. Poďme mládež i dospelých dostať von - na športoviská. ",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "60000.00",
      "rating": "2.78",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-18T13:45:15.039656Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Evitaka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/5cd1b789cf1d9bda8de86cf67426c5cf/?s=100",
        "id": 20,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/12/up",
      "vote_down_url": "/vote/12/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 39,
      "absolute_url": "/ihriska-pre-starsie-deti-a-mladez",
      "api_url": "/archive/12/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/pl%C3%A1%C5%BEov%C3%BD_futbal_a_volejbal.jpg",
          "filename": "plážový_futbal_a_volejbal.jpg",
          "name": "Plážový futbal a volejbal v areáli kúpaliska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_v_are%C3%A1li_k%C3%BApaliska.jpg",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_v_areáli_kúpaliska.jpg",
          "name": "Streetworkoutové ihrisko v areáli kúpaliska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetbalov%C3%A9_ihrisko_na_ul._Hlohov%C3%A1-Fra%C5%A1tack%C3%A1.png",
          "filename": "Streetbalové_ihrisko_na_ul._Hlohová-Fraštacká.png",
          "name": "Streetbalové ihrisko na ul. Hlohová-Fraštacká"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetbalov%C3%A9_ihrisko_na_ul._Vinohradska.png",
          "filename": "Streetbalové_ihrisko_na_ul._Vinohradska.png",
          "name": "Streetbalové ihrisko na ul. Vinohradska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_na_ul._H%C3%A1jska.png",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_na_ul._Hájska.png",
          "name": "Workoutové ihrisko na ul. Hájska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_na_ul._R._Dilonga.jpg",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_na_ul._R._Dilonga.jpg",
          "name": "Workoutové ihrisko na ul. R. Dilonga"
        }
      ],
      "votes_up": 39,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 24,
      "name": "zrkadlo",
      "description": "Na križovatke Svatopeterskej ulice a ulice Luda Zubka inštalácia dopravného zrkadla",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "300.00",
      "rating": "4.54",
      "city": "svatopeterska ulica",
      "location": "48.441446,17.799957",
      "location_lat": 48.441446,
      "location_lon": 17.799957,
      "created": "2017-06-07T11:40:14.653829Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/24/up",
      "vote_down_url": "/vote/24/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 27,
      "absolute_url": "/zrkadlo",
      "api_url": "/archive/24/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/02/09/27173210_1981142192139224_6550608203575257527_o.jpg",
          "filename": "27173210_1981142192139224_6550608203575257527_o.jpg",
          "name": "Dopravné zrkadlo na ul. Svätopeterská - Ľ. Zúbka"
        }
      ],
      "votes_up": 24,
      "votes_down": 0,
      "percent": 88,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 23,
      "name": "Schody pre vsetkych",
      "description": "Navrhujem spristupnit schody v meste (tam, kde je to technicky mozne) vsetkym. Cize aj mamam s kocikmi. Bolo by fajn doinstalovat lavky na bezpecny zjazd kocikov a bicyklov. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "1000.00",
      "rating": "4.62",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-05-23T16:57:30.870241Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Evitaka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/5cd1b789cf1d9bda8de86cf67426c5cf/?s=100",
        "id": 20,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/23/up",
      "vote_down_url": "/vote/23/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 33,
      "absolute_url": "/schody-pre-vsetkych",
      "api_url": "/archive/23/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/13/schody_FpdOg9i.jpg",
          "filename": "schody_FpdOg9i.jpg",
          "name": "Bezbariérové schodisko k cintorínu na ul. Nitrianska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/13/schody..jpg",
          "filename": "schody..jpg",
          "name": "Bezbariérové schodisko k cintorínu na ul. Nitrianska"
        }
      ],
      "votes_up": 32,
      "votes_down": 0,
      "percent": 96,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "Chýbajúce stojany na bicykle",
      "description": "Hlohovec ako mesto podporuje projekt do,, práce na bicykli.\"\r\nProsím zaoberá sa niekto tým, že kde ľudia si odložia svoje bicykle? Stojany na bicykle sa nachádzajú pred Mestkým úradom a na Štefánikovej ulici, a pri Tatrabanke, kde nie sú tak využité . Veľmi chýbajú na námestí , na ulici SNP,.\r\npred policiou je niekdajšia telefónna búdka, kde by mohol byť slušný stojan na bicykle, takisto pred poštou je dostatočne veľký priestor.Na železničnej stanici takisto je potrebný stojan - bolo by fajn, aby bol prekrytý.a zabezpečený. Do práce môžu ľudia chodiť na bicykli tak že na železničnej stanici si odstavia bicykel a pokračujú iným hromadným prostriedkom. Smutné je, že mesto máme upchaté, a nevšímame si okolie . Prosím majme radi toto mesto, a neutekajme z neho!",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "5.36",
      "city": "Hlohovec, nám. sv.Michala, ul. SNP , Železničná ulica",
      "location": "48.425829,17.800445",
      "location_lat": 48.425829,
      "location_lon": 17.800445,
      "created": "2017-04-19T14:29:23.158489Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "kurucmarta",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0bf635aaca2c20eb9d57974f84bab6a/?s=100",
        "id": 43,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/20/up",
      "vote_down_url": "/vote/20/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 70,
      "absolute_url": "/chybajuce-stojany-na-bicykle",
      "api_url": "/archive/20/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/05/23/33149414_1694287373983159_9041703072081903616_o.jpg",
          "filename": "33149414_1694287373983159_9041703072081903616_o.jpg",
          "name": "osadených bolo 40 cyklostojanov na ul. M.R. Štefánika, Hlohová, Starý rínok a Svätopeterská"
        }
      ],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 0,
      "percent": 95,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 13,
      "name": "Kamerový systém",
      "description": "Navrhujem zakúpiť bezpečnostný kamerový systém a umiestniť kamery tam kde najviac treba aby sa zabránilo vandalizmu a neporiadku .Dotyčné osoby by tak mohli byť patrične potrestané a nahradili by škodu bez výhovoriek že oni to neurobili :) Inak v meste nikdy nebude poriadok !",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "30000.00",
      "rating": "4.90",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-19T12:03:04.481065Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Karolina",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/42dce9542831a596cd1212761692129d/?s=100",
        "id": 22,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/13/up",
      "vote_down_url": "/vote/13/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 115,
      "absolute_url": "/kamerovy-system",
      "api_url": "/archive/13/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 81,
      "votes_down": 0,
      "percent": 70,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 36,
      "name": "Obnova podchodu pri mestskej knižnici",
      "description": "Obnova ošarpaného podchodu, resp. priechodu vedľa mestskej knižnice v podobe natretia podchodu na bielo a výmeny osvetlenia\r\n",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "Nám. sv. Michala, Hlohovec",
      "location": "48.426225,17.797488",
      "location_lat": 48.426225,
      "location_lon": 17.797488,
      "created": "2018-01-30T17:42:19.681758Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "t.u.r.i.s.t.a.",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e68d0332daddc65134eb337ac5d93004/?s=100",
        "id": 42,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/36/up",
      "vote_down_url": "/vote/36/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/obnova-podchodu-pri-mestskej-kniznici",
      "api_url": "/archive/36/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/07/podbr%C3%A1nie.jpg",
          "filename": "podbránie.jpg",
          "name": "Zrekonštruované podbránie"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 25,
      "name": "Nasvietenie kostolných veží",
      "description": "Po vzore veže Kostola sv. Michala a Špitálika, by bolo super nasvietiť aj veže:\r\n- Kostol Všetkých svätých na Františkánskom námestí,\r\n- Kostol Krista Kráľa v Šulekove.\r\n\r\nObidva kostoly sú dominanty vo svojej lokalite, pričom ich nasvietením by sa stali orientačnými bodmi aj v noci a turistickým lákadlom.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "4000.00",
      "rating": "4.26",
      "city": "Františkánske námestie, Hlohovec",
      "location": "48.431858,17.800548",
      "location_lat": 48.431858,
      "location_lon": 17.800548,
      "created": "2017-06-12T13:21:48.084223Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "matusak",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/0047e8bc43ebeb013a36d4704a63500d/?s=100",
        "id": 10,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/25/up",
      "vote_down_url": "/vote/25/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 13,
      "absolute_url": "/nasvietenie-kostolnych-vezi",
      "api_url": "/archive/25/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/27/44853561_409839812887107_569713096688402432_o.jpg",
          "filename": "44853561_409839812887107_569713096688402432_o.jpg",
          "name": "Iluminácia kostola Krista Kráľa v Šulekove"
        }
      ],
      "votes_up": 13,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "Docasne vyuzitie fontany na namesti",
      "description": "AKTUALIZÁCIA (mesto Hlohovec):\r\nFontána na Námestí sv. Michala bola v roku 2018 opäť spojazdnená a zmodernizovaná v celkovej sume 8 191 € _________________////_________________\r\n\r\nKedze momentalne je nerentabilne investovat do kompletnej opravy fontany a prepadnutej sachty pod nou a celeho technickeho zariadenia, navrhujem fontanu vyuzit docasne ako \"kvetinac\". Bud ju celu naplnit zeminou (ak to statika dovoluje) a osadit alebo aspon do nej umiestnit nejake vhodne nadoby osadene kvetmi, urcite by to vyzeralo super, ozivilo a sprijemnilo by to vzhlad namestia... Aj ludia by menej frflali na spustnutu fontanu :-)\r\nNaklady iba odhadujem, ich vyska by bola zavisla od zvolenej verzie osadenia tohto priestoru.\r\nVerzia B: v spolupraci so SOŠ-kou alebo vytvarnym odborom na ZUŠ-ke skusit fontanu zakomponovat do nejakeho vytvarneho/priestoroveho projektu docasne tam umiestnit ich vytvory, ak by to bolo technicky mozne\r\nMozno casom pridam este dalsie napady :-)",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "500.00",
      "rating": "2.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-05-06T05:30:45.637188Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Katarina",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/fe17d6153ff78a3b2416be79f40804f0/?s=100",
        "id": 14,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/10/up",
      "vote_down_url": "/vote/10/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 72,
      "absolute_url": "/docasne-vyuzitie-fontany-na-namesti",
      "api_url": "/archive/10/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 55,
      "votes_down": 0,
      "percent": 76,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 11,
      "name": "Brána do Zámockej záhrady",
      "description": "Jedná sa o dolnú bránu do zámockého areálu. Táto zabudnutá pamiatka z čias Erdödyovcov už veľmi dlho chátra, preto si myslím, že by si zaslúžila obnovu, ktorá pomôže revitalizácii zámockého areálu a zatraktívneniu nášho vzácneho parku. :) :) :)\r\n        ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.78",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.423896,17.785470",
      "location_lat": 48.423896,
      "location_lon": 17.78547,
      "created": "2016-05-13T19:11:54.351713Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MarkJohn",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e18b191b5a17b5911c5044de97bba65c/?s=100",
        "id": 15,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/11/up",
      "vote_down_url": "/vote/11/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 211,
      "absolute_url": "/brana-do-zamockej-zahrady",
      "api_url": "/archive/11/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/04/Doln%C3%A1_br%C3%A1na.png",
          "filename": "Dolná_brána.png",
          "name": "Dolná brána po rekonštrukcii"
        }
      ],
      "votes_up": 187,
      "votes_down": 0,
      "percent": 88,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}