GET /api/archive/?format=api&page=3
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 54,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?format=api&page=4",
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?format=api&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 50,
      "name": "Smerové tabule k dominantám mesta",
      "description": "Osadenie smerových tabúl k významným dominantám mesta by zjednodušilo orientáciu nielen pre návštevníkov mesta.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "8.54",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:03:14.727234Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/50/up",
      "vote_down_url": "/vote/50/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 227,
      "absolute_url": "/smerove-tabule-k-dominantam-mesta",
      "api_url": "/archive/50/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 227,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 52,
      "name": "Oprava dreveného móla na jazierku v Zámockej",
      "description": "Mólo, ktoré sa v súčasnosti nachádza na jazierku je v zlom technickom stave a ľudia sa po ňom bezpečne nemôžu prechádzať. Navrhujem opraviť drevené mólo, ktoré slúži nielen pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov. ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "9.56",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:00:05.802694Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/52/up",
      "vote_down_url": "/vote/52/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 278,
      "absolute_url": "/oprava-dreveneho-mola-na-jazierku-v-zamockej",
      "api_url": "/archive/52/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 278,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 47,
      "name": "Oprava lávky pre peších na železničnom moste",
      "description": "Oprava lávky cez rieku Váh, ktorá je súčasťou železničného mostu a je v zlom technickom stave.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "7.50",
      "city": "Športová, Hlohovec",
      "location": "48.437328,17.798113",
      "location_lat": 48.437328,
      "location_lon": 17.798113,
      "created": "2018-09-03T10:56:18.646156Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/47/up",
      "vote_down_url": "/vote/47/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 225,
      "absolute_url": "/oprava-lavky-pre-pesich-na-zeleznicnom-moste",
      "api_url": "/archive/47/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 225,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Zákaz vonkajšej reklamy na majetku mesta",
      "description": "Zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia a budovy mesta by nemali poskytovať priestor na umiestnenie reklamných zariadení s výnimkou propagácie kultúrnych a športových podujatí.\r\n\r\nTento zákaz skvalitní verejný priestor mesta a spolu s vyhláškou o regulácii vonkajšej reklamy môže zabrániť masívnemu rozšíreniu reklamy, s ktorým už (neúspešne) bojujú väčšie mestá.",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "1000.00",
      "rating": "4.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2015-09-24T19:04:36.325595Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/5/up",
      "vote_down_url": "/vote/5/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 154,
      "absolute_url": "/zakaz-vonkajsej-reklamy-na-majetku-mesta",
      "api_url": "/archive/5/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 144,
      "votes_down": 0,
      "percent": 93,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Vysadenie zelene na Podzámskej ulici ",
      "description": "Navrhovala by som vysadiť stromy a kríky na voľných trávnatých plochách na ulici Podzámska v okruhu 6.ZŠ, Podzámska 29, Podzámska 23 a 27 spredu ako sú vchody do panelákov, popri chodníku ako je to staré ihrisko pri Michalskej 13 a parkoviskách. Ako príklad pekného sídliska, čo sa týka zelene , by som uviedla sídlisko Družba v Trnave, kde sídlisko ma veľa stromov a nádherné výhľady z balkónov a okien panelákov. Tento rok mesto Trnava nasadilo na Družbe ďalšie mladé stromy , kým ulica Podzámska vyzerá čo sa týka zelene a celkovo úpravy veľmi biedne. Z balkónov a okien vidíme my, čo máme okná smerom na Fraštackú vináreň, iba parkoviská a ďalšie paneláky a jedno staré socialistické detské ihrisko. Je tu extrémne málo zelene a veľa betónu, čo pôsobí veľmi depresívne a ošarpane aj napriek zatepleným panelákom. Ani sa nečudujem ľudom, ktorí na sídlisku bývajú, že si na balkón radšej dajú rolety alebo si ho zasklia. Pred pár rokmi vyrúbali veľký strom v \" trojuholníku\" pri lampe a celý ten trojuholníkový pás bol zabetónovaný, čím sa depresívnosť a ošarpanosť sídliska iba zväčšila. Cenu nákladov som dala iba orientačnú, nemám vedomosť o tom, aké by boli náklady na samotnú realizáciu nápadu. ",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.22",
      "city": "Podzámska, Hlohovec",
      "location": "48.424871,17.792950",
      "location_lat": 48.424871,
      "location_lon": 17.79295,
      "created": "2016-04-03T17:27:21.151953Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "drobec",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/b54f138c7bf5bed3e7e872f6b491ccdd/?s=100",
        "id": 12,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/9/up",
      "vote_down_url": "/vote/9/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 183,
      "absolute_url": "/vysadenie-zelene-na-podzamskej-ulici",
      "api_url": "/archive/9/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 171,
      "votes_down": 0,
      "percent": 93,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Súťaž na redesign www.hlohovec.sk",
      "description": "Keďže deväťdesiate roky sú už dávno za nami, mohla by to reflektovať aj webová stránka nášho mesta. Logické rozdelenie na sekcie návštevník, obyvateľ , kultúra, ... spolu s jednotným grafickým designom by celú stránku výrazne sprehľadnili a vylepšili obraz Hlohovca v očiach obyvateľov aj návštevníkov mesta..",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "2.84",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2015-11-13T15:38:01.924602Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/8/up",
      "vote_down_url": "/vote/8/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 70,
      "absolute_url": "/sutaz-na-redesign-wwwhlohovecsk",
      "api_url": "/archive/8/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 56,
      "votes_down": 0,
      "percent": 80,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Cesta na stanicu Leopoldov",
      "description": "Nebezpečný úsek medzi Šulekovom a Leopoldovom, ktorý určite pozná každý, kto cestuje do práce/školy/inam, by sa možno dal vyriešiť spevnením (možno len vysypaním štrku/kameniva/vhodného stavebného odpadu) na poľnú cestu za autobusovou zastávkou Šulekovo STS až po koľajnice, kde sa už cesa napája na normálnu asfaltovú komunikáciu. Viem, že je ťažké sa dohodnúť medzi 2 katastrami na zníženej rýchlosti, alebo nebodaj nejakom prechode. Sama nemám chuť/čas/sily sa do takej veci púšťať. Veľmi dúfam, že sa nájde niekto , kto bude, dokiaľ sa tam niečo nestane.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "1000000.00",
      "rating": "2.50",
      "city": "Sereďská, Hlohovec",
      "location": "48.434509,17.768405",
      "location_lat": 48.434509,
      "location_lon": 17.768405,
      "created": "2015-10-08T08:03:44.966963Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Lenka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/ad3debab3d53f1bedf50b30dea58b68e/?s=100",
        "id": 8,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/7/up",
      "vote_down_url": "/vote/7/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 55,
      "absolute_url": "/cesta-na-stanicu-leopoldov",
      "api_url": "/archive/7/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 38,
      "votes_down": 0,
      "percent": 69,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 14,
      "name": "Rekreačná a oddychová zóna za Michalskou ulicou",
      "description": "Medzi Michalskou a Podzámskou ulicou smerom k mestu je trávnatá plocha, ktorá doteraz slúži hlavne deťom - je tam schátralé basket. ihrisko a detské pieskovisko s jednou starou hojdačkou. Navrhujem vybudovať rekreačno-oddychovú zónu na celej trávnatej ploche napr. s detskými atrakciami, ihriskom, lavičkami pre st.ľudí na oddych a možno i stretnutia, besedy, kult. podujatia. Alebo postaviť pódium na vystúpenia a pod. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.40",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-23T19:07:25.020423Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "mikusova",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
        "id": 27,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/14/up",
      "vote_down_url": "/vote/14/up",
      "comments_count": 1,
      "votes_count": 104,
      "absolute_url": "/rekreacna-a-oddychova-zona-za-michalskou-ulicou",
      "api_url": "/archive/14/",
      "comments": [
        {
          "created": "2016-08-23T19:08:56.192720Z",
          "owner": {
            "username": "mikusova",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
            "id": 27,
            "phone": null,
            "is_editor": false
          },
          "text": "Ospravedlňujem sa, ale predbežnú cenu neviem."
        }
      ],
      "attachments": [],
      "votes_up": 52,
      "votes_down": 0,
      "percent": 50,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Ihrisko do parčíku na Rázusovej ulici",
      "description": "V niektorých častiach Hlohovca chýbajú detské ihriská. Aj na Rázusovej ulici a v jej okolí nie je nič pre trávenie voľného času najmenších - chýba kvalitné a bezpečné detské ihrisko. V tejto oblasti však žije veľa mladých rodín. Najbližšie možnosti pre hru detí (funkčné ihriská) sa nachádzajú veľmi ďaleko (na Podzámskej ulici alebo na Nábreží).\r\nNa Rázusovej ulici sa nachádza pekný zelený parčík s lavičkami (viď priložené foto). Tu sa stretávajú a relaxujú dôchodci žijúci v okolí. Sú tu aj voľné trávnaté plochy zelene, na ktorých by bolo možné detské ihrisko umiestniť. \r\nRealizácia ihriska na Rázusovej ulici by prilákala mladých obyvateľov mesta - ihrisko by sa stalo atraktívnym miestom stretnutí miestnej komunity každého veku. Navyše by bolo k dispozícii pre obyvateľov blízkeho sídliska na Nitrianskej ulici.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "12000.00",
      "rating": "3.10",
      "city": "Rázusova, Hlohovec",
      "location": "48.427886,17.808353",
      "location_lat": 48.427886,
      "location_lon": 17.808353,
      "created": "2015-09-17T06:57:01.211140Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Dominika",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/beeca568d2c6d1d5b8232886bdc1b5e1/?s=100",
        "id": 4,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/3/up",
      "vote_down_url": "/vote/3/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 177,
      "absolute_url": "/ihrisko-do-parciku-na-razusovej-ulici",
      "api_url": "/archive/3/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2015/09/17/abc_PGky4k7.jpg",
          "filename": "abc_PGky4k7.jpg",
          "name": "Parcik na Razusovej"
        }
      ],
      "votes_up": 88,
      "votes_down": 0,
      "percent": 49,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 45,
      "name": "Počítač, internet a tlačiareň do denných centier",
      "description": "Zakúpenie počítačov, tlačiarní a zavedenie internetu pre seniorov do 3 denných centier. Návštevníkom denných centier to výrazne uľahčí život, keďže si budú môcť prezerať fotky a videá, tlačiť dokumenty a plagáty či komunikovať so vzdialenou rodinou.\r\n\r\nPredkladateľ: M.Vidličková (DC Ruža)",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "2.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.425158,17.803329",
      "location_lat": 48.425158,
      "location_lon": 17.803329,
      "created": "2018-09-03T10:52:32.303898Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/45/up",
      "vote_down_url": "/vote/45/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 40,
      "absolute_url": "/pocitac-internet-a-tlaciaren-do-dennych-centier",
      "api_url": "/archive/45/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 40,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}