GET /api/archive/?format=api&page=4
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 54,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?format=api&page=5",
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?format=api&page=3",
  "results": [
    {
      "id": 46,
      "name": "Kryté cyklostojany na železničnej stanici a ZŠ",
      "description": "Vybudovanie prekrytých stojanov na bicykle na železničnej stanici a na jednej pilotnej základnej škole.\r\nPredkladateľ: Ľ. Ondruš",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "10000.00",
      "rating": "4.24",
      "city": "Železničná, Hlohovec",
      "location": "48.433292,17.806256",
      "location_lat": 48.433292,
      "location_lon": 17.806256,
      "created": "2018-09-03T10:54:10.765739Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/46/up",
      "vote_down_url": "/vote/46/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 62,
      "absolute_url": "/kryte-cyklostojany-na-zeleznicnej-stanici-a-zs",
      "api_url": "/archive/46/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 62,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 33,
      "name": "Digitálny LED panel",
      "description": "Považujem za rozumný nápad umiestniť na námestie alebo niekde na hlavnom ťahu mestom digitálny LED panel - ukazovateľ dátumu, času a aktuálnej teploty. Jednoduchá a prospešná služba pre domácich, turistov, či pre ľudí prechádzajúcich mestom. \r\n\r\nvzor: http://www.ravafol.sk/led-panely/cas-a-teplota/",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "600.00",
      "rating": "4.08",
      "city": "Námestie svätého Michala, Hlohovec",
      "location": "48.427120,17.797147",
      "location_lat": 48.42712,
      "location_lon": 17.797147,
      "created": "2017-08-30T15:17:45.358189Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Michaela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/94e5cc7e33356ed86a985cbc2680e68c/?s=100",
        "id": 58,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/33/up",
      "vote_down_url": "/vote/33/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 4,
      "absolute_url": "/digitalny-led-panel",
      "api_url": "/archive/33/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/08/30/Ideasity_HC.jpg",
          "filename": "Ideasity_HC.jpg",
          "name": "led panel"
        }
      ],
      "votes_up": 4,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 27,
      "name": "Kruhový objazd pri cintoríne",
      "description": "Vybudovať kruhový objazd pri cintoríne v Hlohovci. Podpisová akcia - podporili občania ulíc Šafárikova, SNP, Vinohradská, Koperníkova, hasiči, občania obcí Bojničky a Dvorníky (zoznam podpisov u p. primátora). Treba dotlačiť k spolupráci Trnavu, ktorá sa stavia odmietavo (šetrí) a našich poslancov za VÚC.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.66",
      "city": "Šafárikova, Hlohovec",
      "location": "48.425175,17.803308",
      "location_lat": 48.425175,
      "location_lon": 17.803308,
      "created": "2017-07-03T11:58:56.916316Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "StanislavStrelec",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9893f5359288cbf45e233d18565b57bd/?s=100",
        "id": 54,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/27/up",
      "vote_down_url": "/vote/27/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 33,
      "absolute_url": "/kruhovy-objazd-pri-cintorine",
      "api_url": "/archive/27/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 32,
      "votes_down": 0,
      "percent": 96,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 48,
      "name": "Revitalizácia areálu ZpS Harmónia na ul. Hollého",
      "description": "Zazelenanie a obnova areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia na ul. Hollého by zlepšilo seniorom prostredie na trávenie voľného času. \r\nPredkladateľ: Lackovičová",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "40000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:00:09.359131Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/48/up",
      "vote_down_url": "/vote/48/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 57,
      "absolute_url": "/revitalizacia-arealu-zps-harmonia-na-ul-holleho",
      "api_url": "/archive/48/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 57,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 40,
      "name": "Bezbariérový prechod M. Bela - Michalská",
      "description": "Ja by som chcela navrhnúť vybudovať bezbariérový prechod medzi sídliskami M. Bela/Manckovičova a Michalská, niekde medzi schodiskami vedúcimi hore od M. Bela 14 a Manckovičovej, viď obrázok v prílohe. Medzi týmito schodiskami je aj vyšľapaná cestička, ktorá by mohla slúžiť ako základ nového chodníka. Uvedomujem si, že kopec je tam veľmi strmý, ale verím tomu, že by sa dal navrhnúť chodník napr. so serpentínami. Môj osobný dôvod, ktorý ma vedie k tomuto návrhu je, že do práce chodím na bicykli, a keďže chodím vyprevádzať dcéru na ZŠ Podzámska, každý deň musím ráno bicykel vytlačiť hore schodmi (našťastie jedno zo schodísk ma obrubník) a poobede zniesť dole. Cestou stretávam viacerých ľudí s bicyklom v rukách. Ďalším dôvodom je, že všetky mamičky s kočíkmi, ktoré bývajú na sídliskách M. Bela a Manckovičova, majú podobný problém, ak ich staršie dieťa chodí do ZŠ Podzámska. Obchádzať to musia cez ulicu Pod Beranom. Takisto pre mamičky s kočíkmi, ktoré bývaju na sídliskách Michalská a Podzámska by to bolo zjednodušenie prístupu do MŠ Hollého, alebo aj do Panskej záhrady alebo na polikliniku. Samozrejme by tento chodník padol vhod aj vozičkárom. Takisto som sa rozprávala so zopár dôchodcami, pre ktorých je pohyb po schodoch namáhavý a chodník by určite uvítali. Zároveň by sa tým mohol odľahčiť pohyb chodcov a cyklistov po frekventovanej ulici Pod Beranom. Projekt bude pravdepodobne dosť drahý, ako laik v tejto oblasti neviem odhadnúť náklady, ale možno existujú nejaké európske granty pre podporu bezbariérových riešení, o ktoré by sa mesto mohlo uchádzať.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "M. Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426597,17.791810",
      "location_lat": 48.426597,
      "location_lon": 17.79181,
      "created": "2018-05-11T05:29:28.637757Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "KatarínaŠ",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/22cb8266efc109f95b94ae293654ec02/?s=100",
        "id": 76,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/40/up",
      "vote_down_url": "/vote/40/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/bezbarierovy-prechod-m-bela-michalska",
      "api_url": "/archive/40/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/05/11/obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "filename": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "name": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 51,
      "name": "Verejná práčovňa",
      "description": "Zriadiť priestor s verejnými práčkami a sušičkami, kde si odkázaní ľudia môžu oprať a ožehliť svoje oblečenie.\r\nPredkladateľ: M. Šustová",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "2500.00",
      "rating": "5.34",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:04:07.573056Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/51/up",
      "vote_down_url": "/vote/51/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/verejna-pracovna",
      "api_url": "/archive/51/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 42,
      "name": "Sprístupniť prameň pre všetkých",
      "description": "Je škoda, že pitná voda, ktorá pramení v grotte v zámockej záhrade, a ku ktorej sa podľa p. Urminského viaže legenda nie je dostupná pre ľudí a končí v jazierku. Mnoho ľudí, čo navštevuje tento park by prijali určite osvieženie v podobe tejto vody. Každému nechutí kofola alebo pivo v bufete. Ktokoľvek by si mohol vodu načapovať do flašky a počas nielen horúcich dní vypiť. Nebol by zlý nápad vytvoriť nejaký kohútik, ktorý by toto umožnil, poprípade umiestniť k nemu nejakú tabuľu s informáciami o pramene a histórií. Kto vie, možno má naozaj zázračne účinky.",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "400.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "Zámok, Hlohovec",
      "location": "48.421477,17.787370",
      "location_lat": 48.421477,
      "location_lon": 17.78737,
      "created": "2018-05-15T20:05:52.168452Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "matelko",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9b2aba7e96e3f19b76a5bf6745677d13/?s=100",
        "id": 77,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/42/up",
      "vote_down_url": "/vote/42/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/spristupnit-pramen-pre-vsetkych",
      "api_url": "/archive/42/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 44,
      "name": "Dopravná štúdia sídliska M.Bela,Hollého,Manckovič.",
      "description": "Štúdia sídliska na uliciach M. Bela, Hollého a Manckovičova, zahŕňa statickú dopravu, pešie trasy a kontajneroviská. Štúdia je predpokladom pre rozvoj lokality. Pôvodné zadanie - vybudovanie 2 chodníkov.\r\nPredkladateľ: K. Šuchová",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "100000.00",
      "rating": "3.30",
      "city": "Mateja Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426337,17.792319",
      "location_lat": 48.426337,
      "location_lon": 17.792319,
      "created": "2018-09-03T09:41:43.339893Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/44/up",
      "vote_down_url": "/vote/44/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/dopravna-studia-sidliska-mbelahollehomanckovic",
      "api_url": "/archive/44/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 66,
      "votes_down": 1,
      "percent": 98,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 39,
      "name": "Rampa pre kočíky",
      "description": "V Panskej záhrade od kúpaliska sú dve miesta kde sa chodníky stretávajú na rôznej úrovni. Na priloženej fotografií je vidieť že bicykle a hlavne kočíky tu majú veľkú prekážku. Zaslúži si toto miesto pozornosť mesta? ____________________________________///____________________________________\r\n\r\nAKTUALIZÁCIA (mesto Hlohovec):\r\nMenšie schodisko prerobiť na bezbariérové. Väčšie ponechať (príliš strmé).\r\n\r\n",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "5.62",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.420584,17.785493",
      "location_lat": 48.420584,
      "location_lon": 17.785493,
      "created": "2018-03-31T13:36:02.897396Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MartinKysela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/6a45e1c90560c9a0dd0cf19269192044/?s=100",
        "id": 38,
        "phone": "0944023882",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/39/up",
      "vote_down_url": "/vote/39/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 81,
      "absolute_url": "/rampa-pre-kociky",
      "api_url": "/archive/39/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/31/IMG_20180328_132432.jpg",
          "filename": "IMG_20180328_132432.jpg",
          "name": "1"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/31/IMG_20180328_132354.jpg",
          "filename": "IMG_20180328_132354.jpg",
          "name": "2"
        }
      ],
      "votes_up": 81,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 38,
      "name": "Celoročná plocha na korčuľovanie",
      "description": "Je úplne iné korčuľovať v hale a vonku. Je úplne iné hrať hokej organizovane a tak, že sa stretnú deti a rodičia a zahrajú si spontánne počas verejného korčuľovania. Preto sa nesústreďujme na halu pre hokejistov ale na priestor kde sa môžu stretnúť ľudia spolu a korčuľovať vonku na čerstvom vzduchu.\r\nNavrhujem zriadiť umelú plochu na korčuľovanie v priestoroch súčasného klziska, kde by v zrekonštruovanej podobe bolo možné korčuľovať verejne počas celého roka. Povrch by bol zo syntetického ľadu (napr.http://www.hockeydts.com/sk/synteticky-lad/), ktorý umožňuje celoročné využitie bez nákladov na permanentnú údržbu. Riešenie nemá ambíciu vytvoriť priestor pre vznik hokeja v HC (môže sa tak ale stať) ale presadzuje verejné korčuľovanie občanov počas celého roka v exteriéri. \r\nSúčasný zímný štadión alebo priestor pre oddych v pánskej záhrade by mohli byť vhodné lokality pre umiestnenie. V prvom prípade by sa jednalo o rekonštrukciu existujúceho priestoru v druhom prípade by šlo o nový zásah.\r\n",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433504,17.799165",
      "location_lat": 48.433504,
      "location_lon": 17.799165,
      "created": "2018-03-13T08:38:50.376250Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/38/up",
      "vote_down_url": "/vote/38/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/celorocna-plocha-na-korculovanie",
      "api_url": "/archive/38/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}