GET /api/archive/?page=1&year=2018
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 21,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=2&year=2018",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 36,
      "name": "Obnova podchodu pri mestskej knižnici",
      "description": "Obnova ošarpaného podchodu, resp. priechodu vedľa mestskej knižnice v podobe natretia podchodu na bielo a výmeny osvetlenia\r\n",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "Nám. sv. Michala, Hlohovec",
      "location": "48.426225,17.797488",
      "location_lat": 48.426225,
      "location_lon": 17.797488,
      "created": "2018-01-30T17:42:19.681758Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "t.u.r.i.s.t.a.",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e68d0332daddc65134eb337ac5d93004/?s=100",
        "id": 42,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/36/up",
      "vote_down_url": "/vote/36/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/obnova-podchodu-pri-mestskej-kniznici",
      "api_url": "/archive/36/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/07/podbr%C3%A1nie.jpg",
          "filename": "podbránie.jpg",
          "name": "Zrekonštruované podbránie"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 50,
      "name": "Smerové tabule k dominantám mesta",
      "description": "Osadenie smerových tabúl k významným dominantám mesta by zjednodušilo orientáciu nielen pre návštevníkov mesta.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "8.54",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:03:14.727234Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/50/up",
      "vote_down_url": "/vote/50/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 227,
      "absolute_url": "/smerove-tabule-k-dominantam-mesta",
      "api_url": "/archive/50/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 227,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 47,
      "name": "Oprava lávky pre peších na železničnom moste",
      "description": "Oprava lávky cez rieku Váh, ktorá je súčasťou železničného mostu a je v zlom technickom stave.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "7.50",
      "city": "Športová, Hlohovec",
      "location": "48.437328,17.798113",
      "location_lat": 48.437328,
      "location_lon": 17.798113,
      "created": "2018-09-03T10:56:18.646156Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/47/up",
      "vote_down_url": "/vote/47/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 225,
      "absolute_url": "/oprava-lavky-pre-pesich-na-zeleznicnom-moste",
      "api_url": "/archive/47/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 225,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 55,
      "name": "POVEDZ DOSŤ",
      "description": "Obete násilia alebo svedkovia trestných činov domáceho násilia zanechajú odkaz v umiestnených troch schránkach s označením POVEDZ DOSŤ. Na internetovej stránke DEBORA o.z. im bude poskytnutá odpoveď odborníka do 24 h. Predkladateľ: Bibiana Trubačová. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Medziľudské vzťahy",
        "css_class": "ar_vzt",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.84",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:22:09.251766Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/55/up",
      "vote_down_url": "/vote/55/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 242,
      "absolute_url": "/povedz-dost",
      "api_url": "/archive/55/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_POVEDZ_DOS%C5%A4.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_POVEDZ_DOSŤ.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 242,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 52,
      "name": "Oprava dreveného móla na jazierku v Zámockej",
      "description": "Mólo, ktoré sa v súčasnosti nachádza na jazierku je v zlom technickom stave a ľudia sa po ňom bezpečne nemôžu prechádzať. Navrhujem opraviť drevené mólo, ktoré slúži nielen pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov. ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "9.56",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:00:05.802694Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/52/up",
      "vote_down_url": "/vote/52/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 278,
      "absolute_url": "/oprava-dreveneho-mola-na-jazierku-v-zamockej",
      "api_url": "/archive/52/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 278,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 53,
      "name": "Verejná obývačka",
      "description": "Zriadenie verejnej obývačky na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi. Priestor by fungoval na pravidelnej báze a konali by sa v ňom najmä montessori herne, ale tiež prednášky o výchove a zdravom vývoji detí, či stretnutia na podporu ľudových tradícii pre najmenších.\r\nPredkladateľ: Alexandra Střelcová. \r\n\r\nViac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Komunitné aktivity",
        "css_class": "ar_kom",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "12.02",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:16:19.798493Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/53/up",
      "vote_down_url": "/vote/53/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 501,
      "absolute_url": "/verejna-obyvacka",
      "api_url": "/archive/53/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Verejn%C3%A1_ob%C3%BDva%C4%8Dka.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Verejná_obývačka.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 501,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 56,
      "name": "Označovanie prekážok na peších komunikáciách",
      "description": "Prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii vyznačíme tak, aby bola vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Vyznačená bude v hornej časti kontrastným označením. Týmto opatrením zlepšíme a umožníme bezpečnejší pohyb tejto skupiny občanov nášho mesta. Predkladateľ: Jozef Kopaj. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "380.00",
      "rating": "17.00",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:32:34.635363Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/56/up",
      "vote_down_url": "/vote/56/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 652,
      "absolute_url": "/oznacovanie-prekazok-na-pesich-komunikaciach",
      "api_url": "/archive/56/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.jpg",
          "filename": "Označovanie_prekážok.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Označovanie_prekážok.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 651,
      "votes_down": 1,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 49,
      "name": "Rozšírenie zúženej časti hrádze v Petre",
      "description": "Rozšírenie problematického úzkeho úseku hrádze v časti sv. Peter. Na tomto úseku v súčasnosti dochádza ku kolíznym situáciám.\r\nPredkladateľ: J. Černay",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "6.50",
      "city": "Svätopeterská, Hlohovec",
      "location": "48.441985,17.797984",
      "location_lat": 48.441985,
      "location_lon": 17.797984,
      "created": "2018-09-03T11:01:13.663913Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/49/up",
      "vote_down_url": "/vote/49/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 175,
      "absolute_url": "/rozsirenie-zuzenej-casti-hradze-v-petre",
      "api_url": "/archive/49/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 175,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 59,
      "name": "Dejiny podzemia mesta Hlohovec od 14.stor. do 1945",
      "description": "Podzemné priestory Hlohovca sú zaujímavou a neprebádanou oblasťou, ktorú sprevádzajú legendy a povesti. Vydaná publikácia s rozsahom cca 200 strán bude obsahovať množstvo fotografií, archívnych materiálov a mapy rozmiestnenia podzemných priestorov v Hlohovci, tak ako sa vyvíjalo ich budovanie v priebehu stredoveku od 14. storočia do konca 2. svetovej vojny. Popísaných bude celkovo viac ako 90 objektov z toho 40 podrobne. Predkladateľ: Miroslav Dvoran. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Kultúra",
        "css_class": "ar_kul",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4700.00",
      "rating": "6.36",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:36:33.009353Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/59/up",
      "vote_down_url": "/vote/59/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 124,
      "absolute_url": "/dejiny-podzemia-mesta-hlohovec-od-14stor-do-1945",
      "api_url": "/archive/59/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 121,
      "votes_down": 3,
      "percent": 97,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 60,
      "name": "Cyklotrasa Hrebeňom Inovca – úsek Hlohovec Havran",
      "description": "Vyznačenie prvej cyklotrasy v regióne Hlohovec určenej pre rôzne vekové kategórie. Trasa je zameraná na jazdu v lesnom teréne predovšetkým pre horské bicykle. Táto trasa bude slúžiť ľudom k aktívnemu oddychu a spoznávaniu krás okolia Hlohovca. Predkladateľ: Ľubomír Ondruš. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4900.00",
      "rating": "16.08",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:38:59.377471Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/60/up",
      "vote_down_url": "/vote/60/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 614,
      "absolute_url": "/cyklotrasa-hrebenom-inovca-usek-hlohovec-havran",
      "api_url": "/archive/60/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Cyklotrasa_Hrebe%C5%88om_Pova%C5%BEsk%C3%A9ho_Inovca.jpg",
          "filename": "Cyklotrasa_Hrebeňom_Považského_Inovca.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/ob%C4%8Diansky_projekt_Cyklotrasa_%C3%BAsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "filename": "občiansky_projekt_Cyklotrasa_úsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 609,
      "votes_down": 5,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    }
  ]
}