GET /api/archive/?page=2&year=2017
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 21,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=3&year=2017",
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?year=2017",
  "results": [
    {
      "id": 16,
      "name": "obchvat",
      "description": "Ak bývate v Hlohovci asi ste si všimli že každý deň celý deň je kolóna od Šulekova až po mesto. Navrhujem nejaký obchvat alebo nejakú druhú cestu. Viem je to finančne náročne ale viem že by väčšina s tým súhlasila ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "99999999.00",
      "rating": "2.34",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.430779,17.790849",
      "location_lat": 48.430779,
      "location_lon": 17.790849,
      "created": "2017-03-17T15:19:52.646456Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Maxo",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/3d4ed0c1b338c79ba215cabd796893af/?s=100",
        "id": 34,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/16/up",
      "vote_down_url": "/vote/16/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 21,
      "absolute_url": "/obchvat",
      "api_url": "/archive/16/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 19,
      "votes_down": 0,
      "percent": 90,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 33,
      "name": "Digitálny LED panel",
      "description": "Považujem za rozumný nápad umiestniť na námestie alebo niekde na hlavnom ťahu mestom digitálny LED panel - ukazovateľ dátumu, času a aktuálnej teploty. Jednoduchá a prospešná služba pre domácich, turistov, či pre ľudí prechádzajúcich mestom. \r\n\r\nvzor: http://www.ravafol.sk/led-panely/cas-a-teplota/",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "600.00",
      "rating": "4.08",
      "city": "Námestie svätého Michala, Hlohovec",
      "location": "48.427120,17.797147",
      "location_lat": 48.42712,
      "location_lon": 17.797147,
      "created": "2017-08-30T15:17:45.358189Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Michaela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/94e5cc7e33356ed86a985cbc2680e68c/?s=100",
        "id": 58,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/33/up",
      "vote_down_url": "/vote/33/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 4,
      "absolute_url": "/digitalny-led-panel",
      "api_url": "/archive/33/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/08/30/Ideasity_HC.jpg",
          "filename": "Ideasity_HC.jpg",
          "name": "led panel"
        }
      ],
      "votes_up": 4,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 15,
      "name": "Brod v Hlohovci",
      "description": "Vybudovanie brodu či provizórneho premostenia z využitím existujúcej infraštruktúry. Prepojením zjazdu z hrádze pri vjazde do zámockej záhrady z výjazdom na strane pri starom moste, betónovou vozovkou z ochranou krajnice ako má kanál z ČOV, cez Váh by sa položili železobetónové rúry na mieste starého mosta v smere toku, aby mohla voda voľne pretekať. Na ne by sa položiť panele pripadne iná spevnená plocha, ďalej zase chránená betónka. Za výjazdom napojiť buď na starý most alebo na časť hrádze, ktorá vedie do Šulekova. Ak by sa použili rúry z priemerom 1,2 m + hrúbka panela, bol by prejazdný skoro stále, či už autom alebo na bycikli. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "400000.00",
      "rating": "2.16",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.423403,17.784498",
      "location_lat": 48.423403,
      "location_lon": 17.784498,
      "created": "2017-03-12T21:28:02.307716Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/15/up",
      "vote_down_url": "/vote/15/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 20,
      "absolute_url": "/brod-v-hlohovci",
      "api_url": "/archive/15/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/03/12/Hlohovec_-_brod.png",
          "filename": "Hlohovec_-_brod.png",
          "name": "Hlohovec_-_brod.png"
        }
      ],
      "votes_up": 12,
      "votes_down": 0,
      "percent": 60,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 27,
      "name": "Kruhový objazd pri cintoríne",
      "description": "Vybudovať kruhový objazd pri cintoríne v Hlohovci. Podpisová akcia - podporili občania ulíc Šafárikova, SNP, Vinohradská, Koperníkova, hasiči, občania obcí Bojničky a Dvorníky (zoznam podpisov u p. primátora). Treba dotlačiť k spolupráci Trnavu, ktorá sa stavia odmietavo (šetrí) a našich poslancov za VÚC.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.66",
      "city": "Šafárikova, Hlohovec",
      "location": "48.425175,17.803308",
      "location_lat": 48.425175,
      "location_lon": 17.803308,
      "created": "2017-07-03T11:58:56.916316Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "StanislavStrelec",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9893f5359288cbf45e233d18565b57bd/?s=100",
        "id": 54,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/27/up",
      "vote_down_url": "/vote/27/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 33,
      "absolute_url": "/kruhovy-objazd-pri-cintorine",
      "api_url": "/archive/27/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 32,
      "votes_down": 0,
      "percent": 96,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 35,
      "name": "Rekreačná a oddychová zóna",
      "description": "Hlohovec je malé mesto ale pre víkend či len tak na prechádzky rodín tu je maximálne iba Pánska záhrada... Mesto býva pomerne prázdne cez týždeň a víkend max ohľadom zabav sa zaplní... Hlohovec má veľkú dominantu ktorú doposiaľ nevyužíva... A to Rieku Váh a jej breh...\r\nBolo by dobre použiť na daný projekt zdroj eurofondov a vytvoriť veľkú a zároveň prospešnú investíciu pre mesto Hlohovec. Reštaurácia , chatová oblasť , splavovanie po Váhu , tradične domáce zvieratá teda mini zoo a mnoho ďalšieho. Nábrežia sú dominantné pre viaceré mesta a Hlohovec to vôbec nevyužíva..Mesto by daná investícia stala malo a získala by prijem plus majetok veľkej hodnoty... Predsa na to sú Eurofondy.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.30",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-10-01T11:01:18.437518Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "iormar",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/15dfcfa9751d21f97e8a4cb8c0305c21/?s=100",
        "id": 64,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/35/up",
      "vote_down_url": "/vote/35/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 83,
      "absolute_url": "/rekreacna-a-oddychova-zona",
      "api_url": "/archive/35/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 47,
      "votes_down": 0,
      "percent": 56,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 34,
      "name": "Nadchvat Trnava - Nitra",
      "description": "Ak je vybudovanie obchvatu príliš nákladné pre výstavbu nového mosta, výkupe pozemkov, čo tak využiť existujúci a spraviť nadchvat, prípadne podchvat, ale to by bolo pre výkopové práce a prekládku IS tá drahšia alternatíva aj keď estetickejšia. Využitím železobetónových monolitov, ktoré by sa poukladali na vopred upravenú cestu od mosta až za kruhový objazd pri kauflande čo je 1780 m, obr.1. Za mostom a pri kauflande by sa pridali dva pruhy na výjazd a zjazd na vrchnú časť monolitov obr.3. kadiaľ by išli autá, čo len prechádzajú cez mesto a zjazd na Sereď pri cintoríne, spodná časť monolitu by slúžila na rozloženie hmotnosti a cestu v rámci mesta. Pylóny by sa rozmiestnili tak, aby tam bolo dostatok svetla a cesta bola prehľadná, každých cca 6 - 9m, obr.2 len pre ilustráciu. Samozrejme vrchná časť s protihlukovou bariérou. Výhodou by bola rýchla výstavba, netreba vykupovať pozemky a upraviť ich.\r\nOrientačné náklady: monolit 30,8 x 3 x 5,7 m cena 83 250€ na 1,7 km treba na nadjazd v dvoch pruhoch 114ks cca 9 mil.€ + príprava podkladu vyfrézovaním a dorovnaním, montáž a výstavba privádzačov spolu cca 15 – 20 mil.€. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "20000000.00",
      "rating": "1.46",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.427561,17.796857",
      "location_lat": 48.427561,
      "location_lon": 17.796857,
      "created": "2017-09-05T10:58:07.979100Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/34/up",
      "vote_down_url": "/vote/34/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 81,
      "absolute_url": "/nadchvat-trnava-nitra",
      "api_url": "/archive/34/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/06/obr.2.jpg",
          "filename": "obr.2.jpg",
          "name": "Obr.2"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/06/obr.1.jpg",
          "filename": "obr.1.jpg",
          "name": "Trasa"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/05/obr._3.jpg",
          "filename": "obr._3.jpg",
          "name": "Obr.3"
        }
      ],
      "votes_up": 27,
      "votes_down": 0,
      "percent": 33,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 32,
      "name": "Obchvat Sereď-Nitra",
      "description": "Ak bude poľnohospodárske družstvo súhlasiť. Využiť existujúcu cestu cez poľnohospodárske družstvo vybudovaním oplotenia pozdĺž nej, aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu do areálu PD, čo je cca 604 m, čím by sa rozdelilo na dve polovice. Vstupné brány do jednotlivých areálov by sa umiestnili oproti sebe, aby z jednej vrátnice mohli obsluhovať obidve brány a nebolo by treba ďalších vrátnikov. Tým by sa spojila Šafárikova ulica z kruhovým objazdom pri shell-ke, odbremenila by sa križovatka pri cintoríne aj Šafárikova a Nitrianska. Prípadne by sa museli dobudovať nejaké obslužné komunikácie do kravína a chlievov a opraviť povrch od družstva po kruhový objazd.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.20",
      "city": "Šafárikova, Hlohovec",
      "location": "48.420271,17.805998",
      "location_lat": 48.420271,
      "location_lon": 17.805998,
      "created": "2017-08-05T20:41:05.958672Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/32/up",
      "vote_down_url": "/vote/32/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 12,
      "absolute_url": "/obchvat-sered-nitra",
      "api_url": "/archive/32/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/08/05/Obchvat_PD.jpg",
          "filename": "Obchvat_PD.jpg",
          "name": "Obchvat_PD.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 11,
      "votes_down": 0,
      "percent": 91,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 31,
      "name": "Stabilné radary na meranie rýchlosti vozidiel",
      "description": "Na vybrané miesta umiestniť stabilné radary s kamerami na meranie rýchlosti vozidiel. V spolupráci s políciou.\r\nZaradiť do rozpočtu mesta na rok 2018.",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "30000.00",
      "rating": "3.24",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-08-03T12:23:46.461171Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Milan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/3b6e80b6d1cfd2e07cd50fb7d7384732/?s=100",
        "id": 48,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/31/up",
      "vote_down_url": "/vote/31/up",
      "comments_count": 1,
      "votes_count": 18,
      "absolute_url": "/stabilne-radary-na-meranie-rychlosti-vozidiel",
      "api_url": "/archive/31/",
      "comments": [
        {
          "created": "2017-08-07T07:05:57.520703Z",
          "owner": {
            "username": "bpikus",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/8eae97f31100197b5794d91ad2c60d97/?s=100",
            "id": 52,
            "phone": "0905829380",
            "is_editor": false
          },
          "text": "Okrem tých radarov tam dať i semafor, podobne ako v Koplotovciach. A zabudovať do nich i kamerový systém a vodičom preposlať záznam Opakovane porušujúcim preposlať na políciu. (1. na želežničný prejazd s obmedzením rýchlosti na 30km/h v smere od Topoľčian, 2. Ul. Dukelská v oboch smeroch, 3. na Most. v oboch smeroch, 4. ul. Zabranie- tam kde už je, ale v oboch smeroch, pred prechody )"
        }
      ],
      "attachments": [],
      "votes_up": 15,
      "votes_down": 0,
      "percent": 83,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 30,
      "name": "Inline klzisko",
      "description": "Upraviť betónový povrch klziska na hladký povrch, aby sa tam dalo korčuľovať na kolieskových korčuliach napríklad samonivelizačným poterom náklady cca 10 eur/m2 na kľúč pri 6 cm hrúbke, ale stačilo by aj menej, takže aj cena by mohla ísť nižšie. Takto by mohlo zostať otvorené celoročne, ak nie je vhodné počasie na ľad, prešlo by sa na kolieskové korčule, z minimom prevádzkových nákladov. Je tam vybudovaná komplet infraštruktúra sedenie, bufet, mantineli šatne napr. pre inline hokej čo väčšinu roka nie je využitá. Vstup do nejakej štvrtej zdarma a potom prenájom pre záujemcov o hokej, aby sa investícia vrátila. Úplný idáel by bolo zastrešiť plochu jednoduchou nezateplenou plechovou či textilnou halou náklady cca 40 eur/m2 pri asi 1900 m2 je 76 000 eur. ",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "19000.00",
      "rating": "3.32",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433228,17.799175",
      "location_lat": 48.433228,
      "location_lon": 17.799175,
      "created": "2017-07-19T07:25:18.003417Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/30/up",
      "vote_down_url": "/vote/30/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 16,
      "absolute_url": "/inline-klzisko",
      "api_url": "/archive/30/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 13,
      "votes_down": 0,
      "percent": 81,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 29,
      "name": "Zazelenanie kruhového objazdu pri Faurecií",
      "description": "Dobrý deň, \r\n\r\nprosím o zváženie pridania zeleného prvku, ktorý by robil chládok na kruhovom objazde napr. odrastený smrek stieborný - pichĺavý alebo napr. rýchlo rastúcu Paulowniu strom. \r\nhttps://www.google.sk/maps/@48.4338767,17.7843745,3a,75y,250.7h,83.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sK7EloWuLMfHt-lFVqnhEPg!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DK7EloWuLMfHt-lFVqnhEPg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D114.11484%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656\r\n\r\nďakujem pekne\r\n",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "120.00",
      "rating": "4.46",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-07-07T16:17:52.392361Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "romano051",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0c44d0429bbb53b80524a0be252c995/?s=100",
        "id": 57,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/29/up",
      "vote_down_url": "/vote/29/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 25,
      "absolute_url": "/zazelenanie-kruhoveho-objazdu-pri-faurecii",
      "api_url": "/archive/29/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 23,
      "votes_down": 0,
      "percent": 92,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}