GET /api/archive/?page=2&year=2018
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 21,
  "next": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=3&year=2018",
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?year=2018",
  "results": [
    {
      "id": 54,
      "name": "Ružový festival",
      "description": "Rodinný festival Hlohovčanov pre Hlohovčanov. Festival bude zameraný na hlohovské občianske združenia pôsobiace v sociálnej a humanitárnej oblasti, hlohovských remeselníkov, gazdinky, kapely z Hlohovca a okolia. Predkladateľ: Jana Chalányová. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Kultúra",
        "css_class": "ar_kul",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "4997.00",
      "rating": "6.82",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:19:40.020170Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/54/up",
      "vote_down_url": "/vote/54/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 141,
      "absolute_url": "/ruzovy-festival",
      "api_url": "/archive/54/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Ru%C5%BEov%C3%BD_festival.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Ružový_festival.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 141,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 37,
      "name": "Verejné táborisko na brehu Váhu",
      "description": "Hlohovec je krásne mesto s obrovským potenciálom pre vodný turizmus.\r\nÚžasný splav z Piešťan do Sereďe má jediný zádrheľ. A to je chýbajúce táborisko. Vybudovanie táboriska na mestskom pozemku, niekde v oblasti ústia Drahovského kanálu, nie je finančne náročné, a s vodáckej trasy, by spravila jednu z najoblúbenejších na Slovensku. Táborisko by zároveň slúžilo aj cyklistom a všetkým ktorí by už nemuseli stanovať na divoko pri bagrovisku. \r\nNa otvorenie táboriska stačí trochu upraviť pozemok 500€, zaviesť vodu, elektriku, kúpiť alebo prenajať sanitárnu bunku 2000€ a prípadne druhú bunku na bufet. Celkový rozpočet cca 5000€.Tieto náklady by sa vrátili v priebehu jednej sezóny.\r\n",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Hrádza, Hlohovec",
      "location": "48.446951,17.793853",
      "location_lat": 48.446951,
      "location_lon": 17.793853,
      "created": "2018-03-08T07:50:42.615202Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "ivanp",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/b115d7a5836e2552d3a5855e082d348b/?s=100",
        "id": 70,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/37/up",
      "vote_down_url": "/vote/37/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/verejne-taborisko-na-brehu-vahu",
      "api_url": "/archive/37/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 45,
      "name": "Počítač, internet a tlačiareň do denných centier",
      "description": "Zakúpenie počítačov, tlačiarní a zavedenie internetu pre seniorov do 3 denných centier. Návštevníkom denných centier to výrazne uľahčí život, keďže si budú môcť prezerať fotky a videá, tlačiť dokumenty a plagáty či komunikovať so vzdialenou rodinou.\r\n\r\nPredkladateľ: M.Vidličková (DC Ruža)",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "2.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.425158,17.803329",
      "location_lat": 48.425158,
      "location_lon": 17.803329,
      "created": "2018-09-03T10:52:32.303898Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/45/up",
      "vote_down_url": "/vote/45/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 40,
      "absolute_url": "/pocitac-internet-a-tlaciaren-do-dennych-centier",
      "api_url": "/archive/45/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 40,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 46,
      "name": "Kryté cyklostojany na železničnej stanici a ZŠ",
      "description": "Vybudovanie prekrytých stojanov na bicykle na železničnej stanici a na jednej pilotnej základnej škole.\r\nPredkladateľ: Ľ. Ondruš",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "10000.00",
      "rating": "4.24",
      "city": "Železničná, Hlohovec",
      "location": "48.433292,17.806256",
      "location_lat": 48.433292,
      "location_lon": 17.806256,
      "created": "2018-09-03T10:54:10.765739Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/46/up",
      "vote_down_url": "/vote/46/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 62,
      "absolute_url": "/kryte-cyklostojany-na-zeleznicnej-stanici-a-zs",
      "api_url": "/archive/46/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 62,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 48,
      "name": "Revitalizácia areálu ZpS Harmónia na ul. Hollého",
      "description": "Zazelenanie a obnova areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia na ul. Hollého by zlepšilo seniorom prostredie na trávenie voľného času. \r\nPredkladateľ: Lackovičová",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "40000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:00:09.359131Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/48/up",
      "vote_down_url": "/vote/48/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 57,
      "absolute_url": "/revitalizacia-arealu-zps-harmonia-na-ul-holleho",
      "api_url": "/archive/48/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 57,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 40,
      "name": "Bezbariérový prechod M. Bela - Michalská",
      "description": "Ja by som chcela navrhnúť vybudovať bezbariérový prechod medzi sídliskami M. Bela/Manckovičova a Michalská, niekde medzi schodiskami vedúcimi hore od M. Bela 14 a Manckovičovej, viď obrázok v prílohe. Medzi týmito schodiskami je aj vyšľapaná cestička, ktorá by mohla slúžiť ako základ nového chodníka. Uvedomujem si, že kopec je tam veľmi strmý, ale verím tomu, že by sa dal navrhnúť chodník napr. so serpentínami. Môj osobný dôvod, ktorý ma vedie k tomuto návrhu je, že do práce chodím na bicykli, a keďže chodím vyprevádzať dcéru na ZŠ Podzámska, každý deň musím ráno bicykel vytlačiť hore schodmi (našťastie jedno zo schodísk ma obrubník) a poobede zniesť dole. Cestou stretávam viacerých ľudí s bicyklom v rukách. Ďalším dôvodom je, že všetky mamičky s kočíkmi, ktoré bývajú na sídliskách M. Bela a Manckovičova, majú podobný problém, ak ich staršie dieťa chodí do ZŠ Podzámska. Obchádzať to musia cez ulicu Pod Beranom. Takisto pre mamičky s kočíkmi, ktoré bývaju na sídliskách Michalská a Podzámska by to bolo zjednodušenie prístupu do MŠ Hollého, alebo aj do Panskej záhrady alebo na polikliniku. Samozrejme by tento chodník padol vhod aj vozičkárom. Takisto som sa rozprávala so zopár dôchodcami, pre ktorých je pohyb po schodoch namáhavý a chodník by určite uvítali. Zároveň by sa tým mohol odľahčiť pohyb chodcov a cyklistov po frekventovanej ulici Pod Beranom. Projekt bude pravdepodobne dosť drahý, ako laik v tejto oblasti neviem odhadnúť náklady, ale možno existujú nejaké európske granty pre podporu bezbariérových riešení, o ktoré by sa mesto mohlo uchádzať.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "M. Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426597,17.791810",
      "location_lat": 48.426597,
      "location_lon": 17.79181,
      "created": "2018-05-11T05:29:28.637757Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "KatarínaŠ",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/22cb8266efc109f95b94ae293654ec02/?s=100",
        "id": 76,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/40/up",
      "vote_down_url": "/vote/40/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/bezbarierovy-prechod-m-bela-michalska",
      "api_url": "/archive/40/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/05/11/obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "filename": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "name": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 51,
      "name": "Verejná práčovňa",
      "description": "Zriadiť priestor s verejnými práčkami a sušičkami, kde si odkázaní ľudia môžu oprať a ožehliť svoje oblečenie.\r\nPredkladateľ: M. Šustová",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "2500.00",
      "rating": "5.34",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:04:07.573056Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/51/up",
      "vote_down_url": "/vote/51/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/verejna-pracovna",
      "api_url": "/archive/51/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 42,
      "name": "Sprístupniť prameň pre všetkých",
      "description": "Je škoda, že pitná voda, ktorá pramení v grotte v zámockej záhrade, a ku ktorej sa podľa p. Urminského viaže legenda nie je dostupná pre ľudí a končí v jazierku. Mnoho ľudí, čo navštevuje tento park by prijali určite osvieženie v podobe tejto vody. Každému nechutí kofola alebo pivo v bufete. Ktokoľvek by si mohol vodu načapovať do flašky a počas nielen horúcich dní vypiť. Nebol by zlý nápad vytvoriť nejaký kohútik, ktorý by toto umožnil, poprípade umiestniť k nemu nejakú tabuľu s informáciami o pramene a histórií. Kto vie, možno má naozaj zázračne účinky.",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "400.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "Zámok, Hlohovec",
      "location": "48.421477,17.787370",
      "location_lat": 48.421477,
      "location_lon": 17.78737,
      "created": "2018-05-15T20:05:52.168452Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "matelko",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9b2aba7e96e3f19b76a5bf6745677d13/?s=100",
        "id": 77,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/42/up",
      "vote_down_url": "/vote/42/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/spristupnit-pramen-pre-vsetkych",
      "api_url": "/archive/42/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 44,
      "name": "Dopravná štúdia sídliska M.Bela,Hollého,Manckovič.",
      "description": "Štúdia sídliska na uliciach M. Bela, Hollého a Manckovičova, zahŕňa statickú dopravu, pešie trasy a kontajneroviská. Štúdia je predpokladom pre rozvoj lokality. Pôvodné zadanie - vybudovanie 2 chodníkov.\r\nPredkladateľ: K. Šuchová",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "100000.00",
      "rating": "3.30",
      "city": "Mateja Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426337,17.792319",
      "location_lat": 48.426337,
      "location_lon": 17.792319,
      "created": "2018-09-03T09:41:43.339893Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/44/up",
      "vote_down_url": "/vote/44/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/dopravna-studia-sidliska-mbelahollehomanckovic",
      "api_url": "/archive/44/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 66,
      "votes_down": 1,
      "percent": 98,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 39,
      "name": "Rampa pre kočíky",
      "description": "V Panskej záhrade od kúpaliska sú dve miesta kde sa chodníky stretávajú na rôznej úrovni. Na priloženej fotografií je vidieť že bicykle a hlavne kočíky tu majú veľkú prekážku. Zaslúži si toto miesto pozornosť mesta? ____________________________________///____________________________________\r\n\r\nAKTUALIZÁCIA (mesto Hlohovec):\r\nMenšie schodisko prerobiť na bezbariérové. Väčšie ponechať (príliš strmé).\r\n\r\n",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "5.62",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.420584,17.785493",
      "location_lat": 48.420584,
      "location_lon": 17.785493,
      "created": "2018-03-31T13:36:02.897396Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MartinKysela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/6a45e1c90560c9a0dd0cf19269192044/?s=100",
        "id": 38,
        "phone": "0944023882",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/39/up",
      "vote_down_url": "/vote/39/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 81,
      "absolute_url": "/rampa-pre-kociky",
      "api_url": "/archive/39/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/31/IMG_20180328_132432.jpg",
          "filename": "IMG_20180328_132432.jpg",
          "name": "1"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/31/IMG_20180328_132354.jpg",
          "filename": "IMG_20180328_132354.jpg",
          "name": "2"
        }
      ],
      "votes_up": 81,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}