GET /api/archive/?page=3&year=2018
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 21,
  "next": null,
  "previous": "http://hlohovec.ideasity.sk/api/archive/?page=2&year=2018",
  "results": [
    {
      "id": 38,
      "name": "Celoročná plocha na korčuľovanie",
      "description": "Je úplne iné korčuľovať v hale a vonku. Je úplne iné hrať hokej organizovane a tak, že sa stretnú deti a rodičia a zahrajú si spontánne počas verejného korčuľovania. Preto sa nesústreďujme na halu pre hokejistov ale na priestor kde sa môžu stretnúť ľudia spolu a korčuľovať vonku na čerstvom vzduchu.\r\nNavrhujem zriadiť umelú plochu na korčuľovanie v priestoroch súčasného klziska, kde by v zrekonštruovanej podobe bolo možné korčuľovať verejne počas celého roka. Povrch by bol zo syntetického ľadu (napr.http://www.hockeydts.com/sk/synteticky-lad/), ktorý umožňuje celoročné využitie bez nákladov na permanentnú údržbu. Riešenie nemá ambíciu vytvoriť priestor pre vznik hokeja v HC (môže sa tak ale stať) ale presadzuje verejné korčuľovanie občanov počas celého roka v exteriéri. \r\nSúčasný zímný štadión alebo priestor pre oddych v pánskej záhrade by mohli byť vhodné lokality pre umiestnenie. V prvom prípade by sa jednalo o rekonštrukciu existujúceho priestoru v druhom prípade by šlo o nový zásah.\r\n",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433504,17.799165",
      "location_lat": 48.433504,
      "location_lon": 17.799165,
      "created": "2018-03-13T08:38:50.376250Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/38/up",
      "vote_down_url": "/vote/38/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/celorocna-plocha-na-korculovanie",
      "api_url": "/archive/38/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}