GET /api/ideasmap/?area=
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 54,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 60,
      "name": "Cyklotrasa Hrebeňom Inovca – úsek Hlohovec Havran",
      "description": "Vyznačenie prvej cyklotrasy v regióne Hlohovec určenej pre rôzne vekové kategórie. Trasa je zameraná na jazdu v lesnom teréne predovšetkým pre horské bicykle. Táto trasa bude slúžiť ľudom k aktívnemu oddychu a spoznávaniu krás okolia Hlohovca. Predkladateľ: Ľubomír Ondruš. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4900.00",
      "rating": "16.08",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:38:59.377471Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/60/up",
      "vote_down_url": "/vote/60/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 614,
      "absolute_url": "/cyklotrasa-hrebenom-inovca-usek-hlohovec-havran",
      "api_url": "/archive/60/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Cyklotrasa_Hrebe%C5%88om_Pova%C5%BEsk%C3%A9ho_Inovca.jpg",
          "filename": "Cyklotrasa_Hrebeňom_Považského_Inovca.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/ob%C4%8Diansky_projekt_Cyklotrasa_%C3%BAsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "filename": "občiansky_projekt_Cyklotrasa_úsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 609,
      "votes_down": 5,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 59,
      "name": "Dejiny podzemia mesta Hlohovec od 14.stor. do 1945",
      "description": "Podzemné priestory Hlohovca sú zaujímavou a neprebádanou oblasťou, ktorú sprevádzajú legendy a povesti. Vydaná publikácia s rozsahom cca 200 strán bude obsahovať množstvo fotografií, archívnych materiálov a mapy rozmiestnenia podzemných priestorov v Hlohovci, tak ako sa vyvíjalo ich budovanie v priebehu stredoveku od 14. storočia do konca 2. svetovej vojny. Popísaných bude celkovo viac ako 90 objektov z toho 40 podrobne. Predkladateľ: Miroslav Dvoran. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Kultúra",
        "css_class": "ar_kul",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4700.00",
      "rating": "6.36",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:36:33.009353Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/59/up",
      "vote_down_url": "/vote/59/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 124,
      "absolute_url": "/dejiny-podzemia-mesta-hlohovec-od-14stor-do-1945",
      "api_url": "/archive/59/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Dejiny_podzemia_mesta_Hohovec.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 121,
      "votes_down": 3,
      "percent": 97,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 56,
      "name": "Označovanie prekážok na peších komunikáciách",
      "description": "Prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii vyznačíme tak, aby bola vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Vyznačená bude v hornej časti kontrastným označením. Týmto opatrením zlepšíme a umožníme bezpečnejší pohyb tejto skupiny občanov nášho mesta. Predkladateľ: Jozef Kopaj. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "380.00",
      "rating": "17.00",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:32:34.635363Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/56/up",
      "vote_down_url": "/vote/56/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 652,
      "absolute_url": "/oznacovanie-prekazok-na-pesich-komunikaciach",
      "api_url": "/archive/56/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.jpg",
          "filename": "Označovanie_prekážok.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Označovanie_prekážok.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 651,
      "votes_down": 1,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 55,
      "name": "POVEDZ DOSŤ",
      "description": "Obete násilia alebo svedkovia trestných činov domáceho násilia zanechajú odkaz v umiestnených troch schránkach s označením POVEDZ DOSŤ. Na internetovej stránke DEBORA o.z. im bude poskytnutá odpoveď odborníka do 24 h. Predkladateľ: Bibiana Trubačová. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Medziľudské vzťahy",
        "css_class": "ar_vzt",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.84",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:22:09.251766Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/55/up",
      "vote_down_url": "/vote/55/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 242,
      "absolute_url": "/povedz-dost",
      "api_url": "/archive/55/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_POVEDZ_DOS%C5%A4.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_POVEDZ_DOSŤ.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 242,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 54,
      "name": "Ružový festival",
      "description": "Rodinný festival Hlohovčanov pre Hlohovčanov. Festival bude zameraný na hlohovské občianske združenia pôsobiace v sociálnej a humanitárnej oblasti, hlohovských remeselníkov, gazdinky, kapely z Hlohovca a okolia. Predkladateľ: Jana Chalányová. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Kultúra",
        "css_class": "ar_kul",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "4997.00",
      "rating": "6.82",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:19:40.020170Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/54/up",
      "vote_down_url": "/vote/54/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 141,
      "absolute_url": "/ruzovy-festival",
      "api_url": "/archive/54/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Ru%C5%BEov%C3%BD_festival.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Ružový_festival.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 141,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 53,
      "name": "Verejná obývačka",
      "description": "Zriadenie verejnej obývačky na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi. Priestor by fungoval na pravidelnej báze a konali by sa v ňom najmä montessori herne, ale tiež prednášky o výchove a zdravom vývoji detí, či stretnutia na podporu ľudových tradícii pre najmenších.\r\nPredkladateľ: Alexandra Střelcová. \r\n\r\nViac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Komunitné aktivity",
        "css_class": "ar_kom",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "12.02",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:16:19.798493Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/53/up",
      "vote_down_url": "/vote/53/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 501,
      "absolute_url": "/verejna-obyvacka",
      "api_url": "/archive/53/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Verejn%C3%A1_ob%C3%BDva%C4%8Dka.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Verejná_obývačka.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 501,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 52,
      "name": "Oprava dreveného móla na jazierku v Zámockej",
      "description": "Mólo, ktoré sa v súčasnosti nachádza na jazierku je v zlom technickom stave a ľudia sa po ňom bezpečne nemôžu prechádzať. Navrhujem opraviť drevené mólo, ktoré slúži nielen pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov. ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "9.56",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:00:05.802694Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/52/up",
      "vote_down_url": "/vote/52/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 278,
      "absolute_url": "/oprava-dreveneho-mola-na-jazierku-v-zamockej",
      "api_url": "/archive/52/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 278,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 51,
      "name": "Verejná práčovňa",
      "description": "Zriadiť priestor s verejnými práčkami a sušičkami, kde si odkázaní ľudia môžu oprať a ožehliť svoje oblečenie.\r\nPredkladateľ: M. Šustová",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "2500.00",
      "rating": "5.34",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:04:07.573056Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/51/up",
      "vote_down_url": "/vote/51/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/verejna-pracovna",
      "api_url": "/archive/51/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 50,
      "name": "Smerové tabule k dominantám mesta",
      "description": "Osadenie smerových tabúl k významným dominantám mesta by zjednodušilo orientáciu nielen pre návštevníkov mesta.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "8.54",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:03:14.727234Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/50/up",
      "vote_down_url": "/vote/50/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 227,
      "absolute_url": "/smerove-tabule-k-dominantam-mesta",
      "api_url": "/archive/50/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 227,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 49,
      "name": "Rozšírenie zúženej časti hrádze v Petre",
      "description": "Rozšírenie problematického úzkeho úseku hrádze v časti sv. Peter. Na tomto úseku v súčasnosti dochádza ku kolíznym situáciám.\r\nPredkladateľ: J. Černay",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "6.50",
      "city": "Svätopeterská, Hlohovec",
      "location": "48.441985,17.797984",
      "location_lat": 48.441985,
      "location_lon": 17.797984,
      "created": "2018-09-03T11:01:13.663913Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/49/up",
      "vote_down_url": "/vote/49/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 175,
      "absolute_url": "/rozsirenie-zuzenej-casti-hradze-v-petre",
      "api_url": "/archive/49/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 175,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 48,
      "name": "Revitalizácia areálu ZpS Harmónia na ul. Hollého",
      "description": "Zazelenanie a obnova areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia na ul. Hollého by zlepšilo seniorom prostredie na trávenie voľného času. \r\nPredkladateľ: Lackovičová",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "40000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:00:09.359131Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/48/up",
      "vote_down_url": "/vote/48/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 57,
      "absolute_url": "/revitalizacia-arealu-zps-harmonia-na-ul-holleho",
      "api_url": "/archive/48/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 57,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 47,
      "name": "Oprava lávky pre peších na železničnom moste",
      "description": "Oprava lávky cez rieku Váh, ktorá je súčasťou železničného mostu a je v zlom technickom stave.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "7.50",
      "city": "Športová, Hlohovec",
      "location": "48.437328,17.798113",
      "location_lat": 48.437328,
      "location_lon": 17.798113,
      "created": "2018-09-03T10:56:18.646156Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/47/up",
      "vote_down_url": "/vote/47/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 225,
      "absolute_url": "/oprava-lavky-pre-pesich-na-zeleznicnom-moste",
      "api_url": "/archive/47/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 225,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 46,
      "name": "Kryté cyklostojany na železničnej stanici a ZŠ",
      "description": "Vybudovanie prekrytých stojanov na bicykle na železničnej stanici a na jednej pilotnej základnej škole.\r\nPredkladateľ: Ľ. Ondruš",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "10000.00",
      "rating": "4.24",
      "city": "Železničná, Hlohovec",
      "location": "48.433292,17.806256",
      "location_lat": 48.433292,
      "location_lon": 17.806256,
      "created": "2018-09-03T10:54:10.765739Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/46/up",
      "vote_down_url": "/vote/46/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 62,
      "absolute_url": "/kryte-cyklostojany-na-zeleznicnej-stanici-a-zs",
      "api_url": "/archive/46/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 62,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 45,
      "name": "Počítač, internet a tlačiareň do denných centier",
      "description": "Zakúpenie počítačov, tlačiarní a zavedenie internetu pre seniorov do 3 denných centier. Návštevníkom denných centier to výrazne uľahčí život, keďže si budú môcť prezerať fotky a videá, tlačiť dokumenty a plagáty či komunikovať so vzdialenou rodinou.\r\n\r\nPredkladateľ: M.Vidličková (DC Ruža)",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "2.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.425158,17.803329",
      "location_lat": 48.425158,
      "location_lon": 17.803329,
      "created": "2018-09-03T10:52:32.303898Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/45/up",
      "vote_down_url": "/vote/45/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 40,
      "absolute_url": "/pocitac-internet-a-tlaciaren-do-dennych-centier",
      "api_url": "/archive/45/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 40,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 44,
      "name": "Dopravná štúdia sídliska M.Bela,Hollého,Manckovič.",
      "description": "Štúdia sídliska na uliciach M. Bela, Hollého a Manckovičova, zahŕňa statickú dopravu, pešie trasy a kontajneroviská. Štúdia je predpokladom pre rozvoj lokality. Pôvodné zadanie - vybudovanie 2 chodníkov.\r\nPredkladateľ: K. Šuchová",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "100000.00",
      "rating": "3.30",
      "city": "Mateja Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426337,17.792319",
      "location_lat": 48.426337,
      "location_lon": 17.792319,
      "created": "2018-09-03T09:41:43.339893Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/44/up",
      "vote_down_url": "/vote/44/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/dopravna-studia-sidliska-mbelahollehomanckovic",
      "api_url": "/archive/44/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 66,
      "votes_down": 1,
      "percent": 98,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 42,
      "name": "Sprístupniť prameň pre všetkých",
      "description": "Je škoda, že pitná voda, ktorá pramení v grotte v zámockej záhrade, a ku ktorej sa podľa p. Urminského viaže legenda nie je dostupná pre ľudí a končí v jazierku. Mnoho ľudí, čo navštevuje tento park by prijali určite osvieženie v podobe tejto vody. Každému nechutí kofola alebo pivo v bufete. Ktokoľvek by si mohol vodu načapovať do flašky a počas nielen horúcich dní vypiť. Nebol by zlý nápad vytvoriť nejaký kohútik, ktorý by toto umožnil, poprípade umiestniť k nemu nejakú tabuľu s informáciami o pramene a histórií. Kto vie, možno má naozaj zázračne účinky.",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "400.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "Zámok, Hlohovec",
      "location": "48.421477,17.787370",
      "location_lat": 48.421477,
      "location_lon": 17.78737,
      "created": "2018-05-15T20:05:52.168452Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "matelko",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9b2aba7e96e3f19b76a5bf6745677d13/?s=100",
        "id": 77,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/42/up",
      "vote_down_url": "/vote/42/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/spristupnit-pramen-pre-vsetkych",
      "api_url": "/archive/42/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 40,
      "name": "Bezbariérový prechod M. Bela - Michalská",
      "description": "Ja by som chcela navrhnúť vybudovať bezbariérový prechod medzi sídliskami M. Bela/Manckovičova a Michalská, niekde medzi schodiskami vedúcimi hore od M. Bela 14 a Manckovičovej, viď obrázok v prílohe. Medzi týmito schodiskami je aj vyšľapaná cestička, ktorá by mohla slúžiť ako základ nového chodníka. Uvedomujem si, že kopec je tam veľmi strmý, ale verím tomu, že by sa dal navrhnúť chodník napr. so serpentínami. Môj osobný dôvod, ktorý ma vedie k tomuto návrhu je, že do práce chodím na bicykli, a keďže chodím vyprevádzať dcéru na ZŠ Podzámska, každý deň musím ráno bicykel vytlačiť hore schodmi (našťastie jedno zo schodísk ma obrubník) a poobede zniesť dole. Cestou stretávam viacerých ľudí s bicyklom v rukách. Ďalším dôvodom je, že všetky mamičky s kočíkmi, ktoré bývajú na sídliskách M. Bela a Manckovičova, majú podobný problém, ak ich staršie dieťa chodí do ZŠ Podzámska. Obchádzať to musia cez ulicu Pod Beranom. Takisto pre mamičky s kočíkmi, ktoré bývaju na sídliskách Michalská a Podzámska by to bolo zjednodušenie prístupu do MŠ Hollého, alebo aj do Panskej záhrady alebo na polikliniku. Samozrejme by tento chodník padol vhod aj vozičkárom. Takisto som sa rozprávala so zopár dôchodcami, pre ktorých je pohyb po schodoch namáhavý a chodník by určite uvítali. Zároveň by sa tým mohol odľahčiť pohyb chodcov a cyklistov po frekventovanej ulici Pod Beranom. Projekt bude pravdepodobne dosť drahý, ako laik v tejto oblasti neviem odhadnúť náklady, ale možno existujú nejaké európske granty pre podporu bezbariérových riešení, o ktoré by sa mesto mohlo uchádzať.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "M. Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426597,17.791810",
      "location_lat": 48.426597,
      "location_lon": 17.79181,
      "created": "2018-05-11T05:29:28.637757Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "KatarínaŠ",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/22cb8266efc109f95b94ae293654ec02/?s=100",
        "id": 76,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/40/up",
      "vote_down_url": "/vote/40/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/bezbarierovy-prechod-m-bela-michalska",
      "api_url": "/archive/40/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/05/11/obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "filename": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "name": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 39,
      "name": "Rampa pre kočíky",
      "description": "V Panskej záhrade od kúpaliska sú dve miesta kde sa chodníky stretávajú na rôznej úrovni. Na priloženej fotografií je vidieť že bicykle a hlavne kočíky tu majú veľkú prekážku. Zaslúži si toto miesto pozornosť mesta? ____________________________________///____________________________________\r\n\r\nAKTUALIZÁCIA (mesto Hlohovec):\r\nMenšie schodisko prerobiť na bezbariérové. Väčšie ponechať (príliš strmé).\r\n\r\n",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "5.62",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.420584,17.785493",
      "location_lat": 48.420584,
      "location_lon": 17.785493,
      "created": "2018-03-31T13:36:02.897396Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MartinKysela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/6a45e1c90560c9a0dd0cf19269192044/?s=100",
        "id": 38,
        "phone": "0944023882",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/39/up",
      "vote_down_url": "/vote/39/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 81,
      "absolute_url": "/rampa-pre-kociky",
      "api_url": "/archive/39/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/31/IMG_20180328_132432.jpg",
          "filename": "IMG_20180328_132432.jpg",
          "name": "1"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/31/IMG_20180328_132354.jpg",
          "filename": "IMG_20180328_132354.jpg",
          "name": "2"
        }
      ],
      "votes_up": 81,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 38,
      "name": "Celoročná plocha na korčuľovanie",
      "description": "Je úplne iné korčuľovať v hale a vonku. Je úplne iné hrať hokej organizovane a tak, že sa stretnú deti a rodičia a zahrajú si spontánne počas verejného korčuľovania. Preto sa nesústreďujme na halu pre hokejistov ale na priestor kde sa môžu stretnúť ľudia spolu a korčuľovať vonku na čerstvom vzduchu.\r\nNavrhujem zriadiť umelú plochu na korčuľovanie v priestoroch súčasného klziska, kde by v zrekonštruovanej podobe bolo možné korčuľovať verejne počas celého roka. Povrch by bol zo syntetického ľadu (napr.http://www.hockeydts.com/sk/synteticky-lad/), ktorý umožňuje celoročné využitie bez nákladov na permanentnú údržbu. Riešenie nemá ambíciu vytvoriť priestor pre vznik hokeja v HC (môže sa tak ale stať) ale presadzuje verejné korčuľovanie občanov počas celého roka v exteriéri. \r\nSúčasný zímný štadión alebo priestor pre oddych v pánskej záhrade by mohli byť vhodné lokality pre umiestnenie. V prvom prípade by sa jednalo o rekonštrukciu existujúceho priestoru v druhom prípade by šlo o nový zásah.\r\n",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433504,17.799165",
      "location_lat": 48.433504,
      "location_lon": 17.799165,
      "created": "2018-03-13T08:38:50.376250Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/38/up",
      "vote_down_url": "/vote/38/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/celorocna-plocha-na-korculovanie",
      "api_url": "/archive/38/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 37,
      "name": "Verejné táborisko na brehu Váhu",
      "description": "Hlohovec je krásne mesto s obrovským potenciálom pre vodný turizmus.\r\nÚžasný splav z Piešťan do Sereďe má jediný zádrheľ. A to je chýbajúce táborisko. Vybudovanie táboriska na mestskom pozemku, niekde v oblasti ústia Drahovského kanálu, nie je finančne náročné, a s vodáckej trasy, by spravila jednu z najoblúbenejších na Slovensku. Táborisko by zároveň slúžilo aj cyklistom a všetkým ktorí by už nemuseli stanovať na divoko pri bagrovisku. \r\nNa otvorenie táboriska stačí trochu upraviť pozemok 500€, zaviesť vodu, elektriku, kúpiť alebo prenajať sanitárnu bunku 2000€ a prípadne druhú bunku na bufet. Celkový rozpočet cca 5000€.Tieto náklady by sa vrátili v priebehu jednej sezóny.\r\n",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Hrádza, Hlohovec",
      "location": "48.446951,17.793853",
      "location_lat": 48.446951,
      "location_lon": 17.793853,
      "created": "2018-03-08T07:50:42.615202Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "ivanp",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/b115d7a5836e2552d3a5855e082d348b/?s=100",
        "id": 70,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/37/up",
      "vote_down_url": "/vote/37/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/verejne-taborisko-na-brehu-vahu",
      "api_url": "/archive/37/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 36,
      "name": "Obnova podchodu pri mestskej knižnici",
      "description": "Obnova ošarpaného podchodu, resp. priechodu vedľa mestskej knižnice v podobe natretia podchodu na bielo a výmeny osvetlenia\r\n",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "Nám. sv. Michala, Hlohovec",
      "location": "48.426225,17.797488",
      "location_lat": 48.426225,
      "location_lon": 17.797488,
      "created": "2018-01-30T17:42:19.681758Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "t.u.r.i.s.t.a.",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e68d0332daddc65134eb337ac5d93004/?s=100",
        "id": 42,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/36/up",
      "vote_down_url": "/vote/36/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/obnova-podchodu-pri-mestskej-kniznici",
      "api_url": "/archive/36/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/07/podbr%C3%A1nie.jpg",
          "filename": "podbránie.jpg",
          "name": "Zrekonštruované podbránie"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 35,
      "name": "Rekreačná a oddychová zóna",
      "description": "Hlohovec je malé mesto ale pre víkend či len tak na prechádzky rodín tu je maximálne iba Pánska záhrada... Mesto býva pomerne prázdne cez týždeň a víkend max ohľadom zabav sa zaplní... Hlohovec má veľkú dominantu ktorú doposiaľ nevyužíva... A to Rieku Váh a jej breh...\r\nBolo by dobre použiť na daný projekt zdroj eurofondov a vytvoriť veľkú a zároveň prospešnú investíciu pre mesto Hlohovec. Reštaurácia , chatová oblasť , splavovanie po Váhu , tradične domáce zvieratá teda mini zoo a mnoho ďalšieho. Nábrežia sú dominantné pre viaceré mesta a Hlohovec to vôbec nevyužíva..Mesto by daná investícia stala malo a získala by prijem plus majetok veľkej hodnoty... Predsa na to sú Eurofondy.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.30",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-10-01T11:01:18.437518Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "iormar",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/15dfcfa9751d21f97e8a4cb8c0305c21/?s=100",
        "id": 64,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/35/up",
      "vote_down_url": "/vote/35/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 83,
      "absolute_url": "/rekreacna-a-oddychova-zona",
      "api_url": "/archive/35/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 47,
      "votes_down": 0,
      "percent": 56,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 34,
      "name": "Nadchvat Trnava - Nitra",
      "description": "Ak je vybudovanie obchvatu príliš nákladné pre výstavbu nového mosta, výkupe pozemkov, čo tak využiť existujúci a spraviť nadchvat, prípadne podchvat, ale to by bolo pre výkopové práce a prekládku IS tá drahšia alternatíva aj keď estetickejšia. Využitím železobetónových monolitov, ktoré by sa poukladali na vopred upravenú cestu od mosta až za kruhový objazd pri kauflande čo je 1780 m, obr.1. Za mostom a pri kauflande by sa pridali dva pruhy na výjazd a zjazd na vrchnú časť monolitov obr.3. kadiaľ by išli autá, čo len prechádzajú cez mesto a zjazd na Sereď pri cintoríne, spodná časť monolitu by slúžila na rozloženie hmotnosti a cestu v rámci mesta. Pylóny by sa rozmiestnili tak, aby tam bolo dostatok svetla a cesta bola prehľadná, každých cca 6 - 9m, obr.2 len pre ilustráciu. Samozrejme vrchná časť s protihlukovou bariérou. Výhodou by bola rýchla výstavba, netreba vykupovať pozemky a upraviť ich.\r\nOrientačné náklady: monolit 30,8 x 3 x 5,7 m cena 83 250€ na 1,7 km treba na nadjazd v dvoch pruhoch 114ks cca 9 mil.€ + príprava podkladu vyfrézovaním a dorovnaním, montáž a výstavba privádzačov spolu cca 15 – 20 mil.€. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "20000000.00",
      "rating": "1.46",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.427561,17.796857",
      "location_lat": 48.427561,
      "location_lon": 17.796857,
      "created": "2017-09-05T10:58:07.979100Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/34/up",
      "vote_down_url": "/vote/34/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 81,
      "absolute_url": "/nadchvat-trnava-nitra",
      "api_url": "/archive/34/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/06/obr.2.jpg",
          "filename": "obr.2.jpg",
          "name": "Obr.2"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/06/obr.1.jpg",
          "filename": "obr.1.jpg",
          "name": "Trasa"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/05/obr._3.jpg",
          "filename": "obr._3.jpg",
          "name": "Obr.3"
        }
      ],
      "votes_up": 27,
      "votes_down": 0,
      "percent": 33,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 33,
      "name": "Digitálny LED panel",
      "description": "Považujem za rozumný nápad umiestniť na námestie alebo niekde na hlavnom ťahu mestom digitálny LED panel - ukazovateľ dátumu, času a aktuálnej teploty. Jednoduchá a prospešná služba pre domácich, turistov, či pre ľudí prechádzajúcich mestom. \r\n\r\nvzor: http://www.ravafol.sk/led-panely/cas-a-teplota/",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "600.00",
      "rating": "4.08",
      "city": "Námestie svätého Michala, Hlohovec",
      "location": "48.427120,17.797147",
      "location_lat": 48.42712,
      "location_lon": 17.797147,
      "created": "2017-08-30T15:17:45.358189Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Michaela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/94e5cc7e33356ed86a985cbc2680e68c/?s=100",
        "id": 58,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/33/up",
      "vote_down_url": "/vote/33/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 4,
      "absolute_url": "/digitalny-led-panel",
      "api_url": "/archive/33/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/08/30/Ideasity_HC.jpg",
          "filename": "Ideasity_HC.jpg",
          "name": "led panel"
        }
      ],
      "votes_up": 4,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 32,
      "name": "Obchvat Sereď-Nitra",
      "description": "Ak bude poľnohospodárske družstvo súhlasiť. Využiť existujúcu cestu cez poľnohospodárske družstvo vybudovaním oplotenia pozdĺž nej, aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu do areálu PD, čo je cca 604 m, čím by sa rozdelilo na dve polovice. Vstupné brány do jednotlivých areálov by sa umiestnili oproti sebe, aby z jednej vrátnice mohli obsluhovať obidve brány a nebolo by treba ďalších vrátnikov. Tým by sa spojila Šafárikova ulica z kruhovým objazdom pri shell-ke, odbremenila by sa križovatka pri cintoríne aj Šafárikova a Nitrianska. Prípadne by sa museli dobudovať nejaké obslužné komunikácie do kravína a chlievov a opraviť povrch od družstva po kruhový objazd.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.20",
      "city": "Šafárikova, Hlohovec",
      "location": "48.420271,17.805998",
      "location_lat": 48.420271,
      "location_lon": 17.805998,
      "created": "2017-08-05T20:41:05.958672Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/32/up",
      "vote_down_url": "/vote/32/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 12,
      "absolute_url": "/obchvat-sered-nitra",
      "api_url": "/archive/32/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/08/05/Obchvat_PD.jpg",
          "filename": "Obchvat_PD.jpg",
          "name": "Obchvat_PD.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 11,
      "votes_down": 0,
      "percent": 91,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 31,
      "name": "Stabilné radary na meranie rýchlosti vozidiel",
      "description": "Na vybrané miesta umiestniť stabilné radary s kamerami na meranie rýchlosti vozidiel. V spolupráci s políciou.\r\nZaradiť do rozpočtu mesta na rok 2018.",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "30000.00",
      "rating": "3.24",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-08-03T12:23:46.461171Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Milan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/3b6e80b6d1cfd2e07cd50fb7d7384732/?s=100",
        "id": 48,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/31/up",
      "vote_down_url": "/vote/31/up",
      "comments_count": 1,
      "votes_count": 18,
      "absolute_url": "/stabilne-radary-na-meranie-rychlosti-vozidiel",
      "api_url": "/archive/31/",
      "comments": [
        {
          "created": "2017-08-07T07:05:57.520703Z",
          "owner": {
            "username": "bpikus",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/8eae97f31100197b5794d91ad2c60d97/?s=100",
            "id": 52,
            "phone": "0905829380",
            "is_editor": false
          },
          "text": "Okrem tých radarov tam dať i semafor, podobne ako v Koplotovciach. A zabudovať do nich i kamerový systém a vodičom preposlať záznam Opakovane porušujúcim preposlať na políciu. (1. na želežničný prejazd s obmedzením rýchlosti na 30km/h v smere od Topoľčian, 2. Ul. Dukelská v oboch smeroch, 3. na Most. v oboch smeroch, 4. ul. Zabranie- tam kde už je, ale v oboch smeroch, pred prechody )"
        }
      ],
      "attachments": [],
      "votes_up": 15,
      "votes_down": 0,
      "percent": 83,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 30,
      "name": "Inline klzisko",
      "description": "Upraviť betónový povrch klziska na hladký povrch, aby sa tam dalo korčuľovať na kolieskových korčuliach napríklad samonivelizačným poterom náklady cca 10 eur/m2 na kľúč pri 6 cm hrúbke, ale stačilo by aj menej, takže aj cena by mohla ísť nižšie. Takto by mohlo zostať otvorené celoročne, ak nie je vhodné počasie na ľad, prešlo by sa na kolieskové korčule, z minimom prevádzkových nákladov. Je tam vybudovaná komplet infraštruktúra sedenie, bufet, mantineli šatne napr. pre inline hokej čo väčšinu roka nie je využitá. Vstup do nejakej štvrtej zdarma a potom prenájom pre záujemcov o hokej, aby sa investícia vrátila. Úplný idáel by bolo zastrešiť plochu jednoduchou nezateplenou plechovou či textilnou halou náklady cca 40 eur/m2 pri asi 1900 m2 je 76 000 eur. ",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "19000.00",
      "rating": "3.32",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433228,17.799175",
      "location_lat": 48.433228,
      "location_lon": 17.799175,
      "created": "2017-07-19T07:25:18.003417Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/30/up",
      "vote_down_url": "/vote/30/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 16,
      "absolute_url": "/inline-klzisko",
      "api_url": "/archive/30/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 13,
      "votes_down": 0,
      "percent": 81,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 29,
      "name": "Zazelenanie kruhového objazdu pri Faurecií",
      "description": "Dobrý deň, \r\n\r\nprosím o zváženie pridania zeleného prvku, ktorý by robil chládok na kruhovom objazde napr. odrastený smrek stieborný - pichĺavý alebo napr. rýchlo rastúcu Paulowniu strom. \r\nhttps://www.google.sk/maps/@48.4338767,17.7843745,3a,75y,250.7h,83.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sK7EloWuLMfHt-lFVqnhEPg!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DK7EloWuLMfHt-lFVqnhEPg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D114.11484%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656\r\n\r\nďakujem pekne\r\n",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "120.00",
      "rating": "4.46",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-07-07T16:17:52.392361Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "romano051",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0c44d0429bbb53b80524a0be252c995/?s=100",
        "id": 57,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/29/up",
      "vote_down_url": "/vote/29/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 25,
      "absolute_url": "/zazelenanie-kruhoveho-objazdu-pri-faurecii",
      "api_url": "/archive/29/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 23,
      "votes_down": 0,
      "percent": 92,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 28,
      "name": "Zelené strechy a ekologické bývanie",
      "description": "Mala by som návrh, aby mesto podporovalo myšlienku zelených striech, či energeticky nenáročných budov.\r\nMohlo by to byť napr. finančnou, či inou podporou pre nové alebo rekonštruované stavby, ktoré by boli využité ekologickým spôsobom. Prípadne by mesto mohlo podporovať ekologické spôsoby vykurovania a postihovať tých, ktorí znečisťujú ovzdušie. Takýmto spôsobom by sme sa zaradili medzi popredné ekologicky zmýšľajúce mestá v Európe.",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "1.00",
      "rating": "4.34",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-07-06T22:17:01.785178Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "zelene-mesto",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/bb108bbc153bd541e23717bbc6cfb246/?s=100",
        "id": 56,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/28/up",
      "vote_down_url": "/vote/28/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 19,
      "absolute_url": "/zelene-strechy-a-ekologicke-byvanie",
      "api_url": "/archive/28/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 18,
      "votes_down": 0,
      "percent": 94,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 27,
      "name": "Kruhový objazd pri cintoríne",
      "description": "Vybudovať kruhový objazd pri cintoríne v Hlohovci. Podpisová akcia - podporili občania ulíc Šafárikova, SNP, Vinohradská, Koperníkova, hasiči, občania obcí Bojničky a Dvorníky (zoznam podpisov u p. primátora). Treba dotlačiť k spolupráci Trnavu, ktorá sa stavia odmietavo (šetrí) a našich poslancov za VÚC.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.66",
      "city": "Šafárikova, Hlohovec",
      "location": "48.425175,17.803308",
      "location_lat": 48.425175,
      "location_lon": 17.803308,
      "created": "2017-07-03T11:58:56.916316Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "StanislavStrelec",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9893f5359288cbf45e233d18565b57bd/?s=100",
        "id": 54,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/27/up",
      "vote_down_url": "/vote/27/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 33,
      "absolute_url": "/kruhovy-objazd-pri-cintorine",
      "api_url": "/archive/27/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 32,
      "votes_down": 0,
      "percent": 96,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 26,
      "name": "Detské dopravné ihrisko",
      "description": "Vybudovanie detského dopravného ihriska zvýši bezpečnosť deti na cestách. Doprava v Hlohovci je každým rokom komplikovanejšia, chýba tu detské dopravné ihrisko.",
      "area": {
        "name": "Výchova a vzdelávanie",
        "css_class": "ar_vzd",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "200000.00",
      "rating": "1.54",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-06-13T14:21:34.462128Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Lou1",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/da8ad49e280e657c174ca49141083d01/?s=100",
        "id": 51,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/26/up",
      "vote_down_url": "/vote/26/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 31,
      "absolute_url": "/detske-dopravne-ihrisko",
      "api_url": "/archive/26/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 26,
      "votes_down": 0,
      "percent": 83,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 25,
      "name": "Nasvietenie kostolných veží",
      "description": "Po vzore veže Kostola sv. Michala a Špitálika, by bolo super nasvietiť aj veže:\r\n- Kostol Všetkých svätých na Františkánskom námestí,\r\n- Kostol Krista Kráľa v Šulekove.\r\n\r\nObidva kostoly sú dominanty vo svojej lokalite, pričom ich nasvietením by sa stali orientačnými bodmi aj v noci a turistickým lákadlom.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "4000.00",
      "rating": "4.26",
      "city": "Františkánske námestie, Hlohovec",
      "location": "48.431858,17.800548",
      "location_lat": 48.431858,
      "location_lon": 17.800548,
      "created": "2017-06-12T13:21:48.084223Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "matusak",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/0047e8bc43ebeb013a36d4704a63500d/?s=100",
        "id": 10,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/25/up",
      "vote_down_url": "/vote/25/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 13,
      "absolute_url": "/nasvietenie-kostolnych-vezi",
      "api_url": "/archive/25/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/27/44853561_409839812887107_569713096688402432_o.jpg",
          "filename": "44853561_409839812887107_569713096688402432_o.jpg",
          "name": "Iluminácia kostola Krista Kráľa v Šulekove"
        }
      ],
      "votes_up": 13,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 24,
      "name": "zrkadlo",
      "description": "Na križovatke Svatopeterskej ulice a ulice Luda Zubka inštalácia dopravného zrkadla",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "300.00",
      "rating": "4.54",
      "city": "svatopeterska ulica",
      "location": "48.441446,17.799957",
      "location_lat": 48.441446,
      "location_lon": 17.799957,
      "created": "2017-06-07T11:40:14.653829Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/24/up",
      "vote_down_url": "/vote/24/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 27,
      "absolute_url": "/zrkadlo",
      "api_url": "/archive/24/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/02/09/27173210_1981142192139224_6550608203575257527_o.jpg",
          "filename": "27173210_1981142192139224_6550608203575257527_o.jpg",
          "name": "Dopravné zrkadlo na ul. Svätopeterská - Ľ. Zúbka"
        }
      ],
      "votes_up": 24,
      "votes_down": 0,
      "percent": 88,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 23,
      "name": "Schody pre vsetkych",
      "description": "Navrhujem spristupnit schody v meste (tam, kde je to technicky mozne) vsetkym. Cize aj mamam s kocikmi. Bolo by fajn doinstalovat lavky na bezpecny zjazd kocikov a bicyklov. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "1000.00",
      "rating": "4.62",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-05-23T16:57:30.870241Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Evitaka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/5cd1b789cf1d9bda8de86cf67426c5cf/?s=100",
        "id": 20,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/23/up",
      "vote_down_url": "/vote/23/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 33,
      "absolute_url": "/schody-pre-vsetkych",
      "api_url": "/archive/23/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/13/schody_FpdOg9i.jpg",
          "filename": "schody_FpdOg9i.jpg",
          "name": "Bezbariérové schodisko k cintorínu na ul. Nitrianska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/13/schody..jpg",
          "filename": "schody..jpg",
          "name": "Bezbariérové schodisko k cintorínu na ul. Nitrianska"
        }
      ],
      "votes_up": 32,
      "votes_down": 0,
      "percent": 96,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 22,
      "name": "Mlyny na Váhu",
      "description": "Pre rozvoj turistického ruchu by mohla pribudnúť atrakcia na rieke Váh, a to v podobe vodného mlyna, ktorých v minulosti bolo v Hlohovci niekoľko. V spolupráci s Vlastivedným múzeom a mestom by sa vybralo najvhodnejšie miesto. Vo vnútri by sa nachádzala expozícia zariadenia a fotografie z minulosti.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "60000.00",
      "rating": "3.98",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.428586,17.791235",
      "location_lat": 48.428586,
      "location_lon": 17.791235,
      "created": "2017-05-15T19:40:50.061037Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Juraj.HC",
        "avatar_url": "/media/avatars/Juraj.HC/resized/100/279316_359365740810659_744896880_o.jpg",
        "id": 46,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/22/up",
      "vote_down_url": "/vote/22/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 105,
      "absolute_url": "/mlyny-na-vahu",
      "api_url": "/archive/22/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/05/15/Mlyny_01.jpg",
          "filename": "Mlyny_01.jpg",
          "name": "Mlyny_01.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 75,
      "votes_down": 0,
      "percent": 71,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 21,
      "name": ",,Mesto ruží\"",
      "description": "Prečo nie opäť ,,mesto ruží\"? Možno nostalgia, ale aj návrat k tomu dobrému, čo nám ,,socík\" zanechal. Ruží máme už málo, spomienky na ,,mesto ruží\" sú stále živé - bolo by fajn dosadiť ich na pár miestach po meste ( časť projektu nového námestia, opustené zákutia zelene,...) - samozrejme vhodné druhy, nenáročné na údržbu. Možno by sa dali zapojiť aj školy ( každá škola by si vysadila a starala sa o svoju parcelu), neziskovky, nadšenci, DOZOR HC,...",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "M. R. Štefánika, Hlohovec",
      "location": "48.427596,17.797161",
      "location_lat": 48.427596,
      "location_lon": 17.797161,
      "created": "2017-04-28T10:12:36.854390Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MarkJohn",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e18b191b5a17b5911c5044de97bba65c/?s=100",
        "id": 15,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/21/up",
      "vote_down_url": "/vote/21/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/mesto-ruzi",
      "api_url": "/archive/21/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/28/Ru%C5%BEe.png",
          "filename": "Ruže.png",
          "name": "Výsadba viac ako tisíc kusov ruží v 3 lokalitách (Zámocká záhrada – terasy, Starý Rínok, Pod Beranom)"
        }
      ],
      "votes_up": 60,
      "votes_down": 0,
      "percent": 89,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "Chýbajúce stojany na bicykle",
      "description": "Hlohovec ako mesto podporuje projekt do,, práce na bicykli.\"\r\nProsím zaoberá sa niekto tým, že kde ľudia si odložia svoje bicykle? Stojany na bicykle sa nachádzajú pred Mestkým úradom a na Štefánikovej ulici, a pri Tatrabanke, kde nie sú tak využité . Veľmi chýbajú na námestí , na ulici SNP,.\r\npred policiou je niekdajšia telefónna búdka, kde by mohol byť slušný stojan na bicykle, takisto pred poštou je dostatočne veľký priestor.Na železničnej stanici takisto je potrebný stojan - bolo by fajn, aby bol prekrytý.a zabezpečený. Do práce môžu ľudia chodiť na bicykli tak že na železničnej stanici si odstavia bicykel a pokračujú iným hromadným prostriedkom. Smutné je, že mesto máme upchaté, a nevšímame si okolie . Prosím majme radi toto mesto, a neutekajme z neho!",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "5.36",
      "city": "Hlohovec, nám. sv.Michala, ul. SNP , Železničná ulica",
      "location": "48.425829,17.800445",
      "location_lat": 48.425829,
      "location_lon": 17.800445,
      "created": "2017-04-19T14:29:23.158489Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "kurucmarta",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0bf635aaca2c20eb9d57974f84bab6a/?s=100",
        "id": 43,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/20/up",
      "vote_down_url": "/vote/20/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 70,
      "absolute_url": "/chybajuce-stojany-na-bicykle",
      "api_url": "/archive/20/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/05/23/33149414_1694287373983159_9041703072081903616_o.jpg",
          "filename": "33149414_1694287373983159_9041703072081903616_o.jpg",
          "name": "osadených bolo 40 cyklostojanov na ul. M.R. Štefánika, Hlohová, Starý rínok a Svätopeterská"
        }
      ],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 0,
      "percent": 95,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 19,
      "name": "Rozhľadňa Šianec",
      "description": "Kopec Šianec týčiaci sa nad Hlohovcom, z ktorého je v súčasnosti výhľad od Trnavy, cez Karpaty až po Piešťany, by si zaslúžil cca 10-15 metrov vysokú rozhľadňu. Z tejto výšky by návštevník získal 360° výhľad, vďaka ktorému by sa mu naskytol pohľad aj na Zobor pri Nitre. \r\nKrásne mesto na Váhu by malo získať aj krásnu modernú rozhľadňu, čo sa dá dosiahnuť zapojením širokej architektonickej verejnosti cez celonárodnú architektonickú súťaž, ktorou by mesto získalo atrakciu na úrovni nielen pre turistov.\r\n\r\n* v prílohe prikladám inšpirácie pre predstavu",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "25000.00",
      "rating": "4.40",
      "city": "Šomodská, Hlohovec",
      "location": "48.415318,17.791131",
      "location_lat": 48.415318,
      "location_lon": 17.791131,
      "created": "2017-04-18T10:40:44.972709Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "t.u.r.i.s.t.a.",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e68d0332daddc65134eb337ac5d93004/?s=100",
        "id": 42,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/19/up",
      "vote_down_url": "/vote/19/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 72,
      "absolute_url": "/rozhladna-sianec",
      "api_url": "/archive/19/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/wood-tower-italy.jpg",
          "filename": "wood-tower-italy.jpg",
          "name": "Drevenná rozhľadňa v Taliansku"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/rozh%C4%BEad%C5%88a_v_spi%C5%A1skom_hrhove.jpg",
          "filename": "rozhľadňa_v_spišskom_hrhove.jpg",
          "name": "Rozhľadňa v Spišskom Hrhove"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/OOPEAA-periscope-tower-finland.jpg",
          "filename": "OOPEAA-periscope-tower-finland.jpg",
          "name": "Pozorovateľňa vo Fínsku"
        }
      ],
      "votes_up": 68,
      "votes_down": 0,
      "percent": 94,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 18,
      "name": "Zámocká (pánska) záhrada",
      "description": "1.V prvom rade vyčistit jazierko v panskej zahrade o napadanych listov a bordelu, co je v nom. 2. ako sekundarny napad renovacia osvetlenia okolo celeho jazierka led technologiou s moznostou nasvietenia ostrovceka v prostriedku jazierka, plus doplnenie osvetlenia od poliklininiky k jazierku (teraz je tam v noci na chodniku uplna tma.. 3. Pred niekolkymi rokmi fungovala \"fontana\" v strede jazierka v casti od kupaliska, obnova aj tej, bolo to v lete krasne a striekajuca voda osviezovala vzduch a okyslicovala vodu pre ryby.. Tymito renovaciami by sa otvorila moznost vyuzivat pansku zahradu a okolie jazierka aj na vecerne prechadzky pocas celeho roku... Nutnost zabezpecit promenadu okolo jazerka mestskou policiou /kamerovy system/. Pretoze sa tam uz teraz v tme zdrziavaju asociali a fetaci. Vycistit pansku zahradu aj od nich.. Samozrejme vyuzit moznost na vyssie spominane napady- financovanie formou dotacii (EU, Narodny park, atd)",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "25000.00",
      "rating": "4.32",
      "city": "Zámok, Hlohovec",
      "location": "48.421737,17.787159",
      "location_lat": 48.421737,
      "location_lon": 17.787159,
      "created": "2017-04-10T18:38:54.731837Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "kahut",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0a7d815aef0846125f71ea525fe9c15/?s=100",
        "id": 40,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/18/up",
      "vote_down_url": "/vote/18/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 66,
      "absolute_url": "/zamocka-panska-zahrada",
      "api_url": "/archive/18/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/03/obnoven%C3%A1_font%C3%A1na.png",
          "filename": "obnovená_fontána.png",
          "name": "Obnovená fontána"
        }
      ],
      "votes_up": 66,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "Schody od nikial nikam",
      "description": "Oproti kúpalisku sú schody po ktorých ludia chodievajú,ale nevedie k nim chodník ani z jednej strany. Toto miesto by si zaslúžilo rekonštrukciu. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "4.74",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.420999,17.782952",
      "location_lat": 48.420999,
      "location_lon": 17.782952,
      "created": "2017-04-08T12:59:12.298760Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MartinKysela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/6a45e1c90560c9a0dd0cf19269192044/?s=100",
        "id": 38,
        "phone": "0944023882",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/17/up",
      "vote_down_url": "/vote/17/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 37,
      "absolute_url": "/schody-od-nikial-nikam",
      "api_url": "/archive/17/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 37,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 16,
      "name": "obchvat",
      "description": "Ak bývate v Hlohovci asi ste si všimli že každý deň celý deň je kolóna od Šulekova až po mesto. Navrhujem nejaký obchvat alebo nejakú druhú cestu. Viem je to finančne náročne ale viem že by väčšina s tým súhlasila ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "99999999.00",
      "rating": "2.34",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.430779,17.790849",
      "location_lat": 48.430779,
      "location_lon": 17.790849,
      "created": "2017-03-17T15:19:52.646456Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Maxo",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/3d4ed0c1b338c79ba215cabd796893af/?s=100",
        "id": 34,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/16/up",
      "vote_down_url": "/vote/16/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 21,
      "absolute_url": "/obchvat",
      "api_url": "/archive/16/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 19,
      "votes_down": 0,
      "percent": 90,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 15,
      "name": "Brod v Hlohovci",
      "description": "Vybudovanie brodu či provizórneho premostenia z využitím existujúcej infraštruktúry. Prepojením zjazdu z hrádze pri vjazde do zámockej záhrady z výjazdom na strane pri starom moste, betónovou vozovkou z ochranou krajnice ako má kanál z ČOV, cez Váh by sa položili železobetónové rúry na mieste starého mosta v smere toku, aby mohla voda voľne pretekať. Na ne by sa položiť panele pripadne iná spevnená plocha, ďalej zase chránená betónka. Za výjazdom napojiť buď na starý most alebo na časť hrádze, ktorá vedie do Šulekova. Ak by sa použili rúry z priemerom 1,2 m + hrúbka panela, bol by prejazdný skoro stále, či už autom alebo na bycikli. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "400000.00",
      "rating": "2.16",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.423403,17.784498",
      "location_lat": 48.423403,
      "location_lon": 17.784498,
      "created": "2017-03-12T21:28:02.307716Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/15/up",
      "vote_down_url": "/vote/15/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 20,
      "absolute_url": "/brod-v-hlohovci",
      "api_url": "/archive/15/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/03/12/Hlohovec_-_brod.png",
          "filename": "Hlohovec_-_brod.png",
          "name": "Hlohovec_-_brod.png"
        }
      ],
      "votes_up": 12,
      "votes_down": 0,
      "percent": 60,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 14,
      "name": "Rekreačná a oddychová zóna za Michalskou ulicou",
      "description": "Medzi Michalskou a Podzámskou ulicou smerom k mestu je trávnatá plocha, ktorá doteraz slúži hlavne deťom - je tam schátralé basket. ihrisko a detské pieskovisko s jednou starou hojdačkou. Navrhujem vybudovať rekreačno-oddychovú zónu na celej trávnatej ploche napr. s detskými atrakciami, ihriskom, lavičkami pre st.ľudí na oddych a možno i stretnutia, besedy, kult. podujatia. Alebo postaviť pódium na vystúpenia a pod. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.40",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-23T19:07:25.020423Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "mikusova",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
        "id": 27,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/14/up",
      "vote_down_url": "/vote/14/up",
      "comments_count": 1,
      "votes_count": 104,
      "absolute_url": "/rekreacna-a-oddychova-zona-za-michalskou-ulicou",
      "api_url": "/archive/14/",
      "comments": [
        {
          "created": "2016-08-23T19:08:56.192720Z",
          "owner": {
            "username": "mikusova",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
            "id": 27,
            "phone": null,
            "is_editor": false
          },
          "text": "Ospravedlňujem sa, ale predbežnú cenu neviem."
        }
      ],
      "attachments": [],
      "votes_up": 52,
      "votes_down": 0,
      "percent": 50,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 13,
      "name": "Kamerový systém",
      "description": "Navrhujem zakúpiť bezpečnostný kamerový systém a umiestniť kamery tam kde najviac treba aby sa zabránilo vandalizmu a neporiadku .Dotyčné osoby by tak mohli byť patrične potrestané a nahradili by škodu bez výhovoriek že oni to neurobili :) Inak v meste nikdy nebude poriadok !",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "30000.00",
      "rating": "4.90",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-19T12:03:04.481065Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Karolina",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/42dce9542831a596cd1212761692129d/?s=100",
        "id": 22,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/13/up",
      "vote_down_url": "/vote/13/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 115,
      "absolute_url": "/kamerovy-system",
      "api_url": "/archive/13/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 81,
      "votes_down": 0,
      "percent": 70,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "Ihriská pre staršie deti a mládež",
      "description": "S ľútosťou sa pozerám na skupiny detí nad 10 rokov, ktoré sa hrajú na parkoviskách medzi autami. Majitelia áut na ne kričia, pretože sa boja, že im autá zničia. Deti sa potom po večeroch, keď mamy s drobcami už idú spať, hrajú na detských ihriskách. Tie samozrejme nie sú stavané na takú záťaž a podliehajú skaze. Ale kde sa tie deti majú hrať? Navrhujem vybudovanie multifunkčných ihrísk (na basketbal, minifutbal, volejbal ) pre staršie deti, mládež, ale aj dospelých. Nemusí ich byť veľa, ale mohli by sa odlišovať pridanými možnosťami - niekde lezecká stena, niekde lanová dráha, U rampa, niekde cyklistické kopce. Poďme mládež i dospelých dostať von - na športoviská. ",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "60000.00",
      "rating": "2.78",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-18T13:45:15.039656Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Evitaka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/5cd1b789cf1d9bda8de86cf67426c5cf/?s=100",
        "id": 20,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/12/up",
      "vote_down_url": "/vote/12/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 39,
      "absolute_url": "/ihriska-pre-starsie-deti-a-mladez",
      "api_url": "/archive/12/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/pl%C3%A1%C5%BEov%C3%BD_futbal_a_volejbal.jpg",
          "filename": "plážový_futbal_a_volejbal.jpg",
          "name": "Plážový futbal a volejbal v areáli kúpaliska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_v_are%C3%A1li_k%C3%BApaliska.jpg",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_v_areáli_kúpaliska.jpg",
          "name": "Streetworkoutové ihrisko v areáli kúpaliska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetbalov%C3%A9_ihrisko_na_ul._Hlohov%C3%A1-Fra%C5%A1tack%C3%A1.png",
          "filename": "Streetbalové_ihrisko_na_ul._Hlohová-Fraštacká.png",
          "name": "Streetbalové ihrisko na ul. Hlohová-Fraštacká"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetbalov%C3%A9_ihrisko_na_ul._Vinohradska.png",
          "filename": "Streetbalové_ihrisko_na_ul._Vinohradska.png",
          "name": "Streetbalové ihrisko na ul. Vinohradska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_na_ul._H%C3%A1jska.png",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_na_ul._Hájska.png",
          "name": "Workoutové ihrisko na ul. Hájska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_na_ul._R._Dilonga.jpg",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_na_ul._R._Dilonga.jpg",
          "name": "Workoutové ihrisko na ul. R. Dilonga"
        }
      ],
      "votes_up": 39,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 11,
      "name": "Brána do Zámockej záhrady",
      "description": "Jedná sa o dolnú bránu do zámockého areálu. Táto zabudnutá pamiatka z čias Erdödyovcov už veľmi dlho chátra, preto si myslím, že by si zaslúžila obnovu, ktorá pomôže revitalizácii zámockého areálu a zatraktívneniu nášho vzácneho parku. :) :) :)\r\n        ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.78",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.423896,17.785470",
      "location_lat": 48.423896,
      "location_lon": 17.78547,
      "created": "2016-05-13T19:11:54.351713Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MarkJohn",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e18b191b5a17b5911c5044de97bba65c/?s=100",
        "id": 15,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/11/up",
      "vote_down_url": "/vote/11/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 211,
      "absolute_url": "/brana-do-zamockej-zahrady",
      "api_url": "/archive/11/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/04/Doln%C3%A1_br%C3%A1na.png",
          "filename": "Dolná_brána.png",
          "name": "Dolná brána po rekonštrukcii"
        }
      ],
      "votes_up": 187,
      "votes_down": 0,
      "percent": 88,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "Docasne vyuzitie fontany na namesti",
      "description": "AKTUALIZÁCIA (mesto Hlohovec):\r\nFontána na Námestí sv. Michala bola v roku 2018 opäť spojazdnená a zmodernizovaná v celkovej sume 8 191 € _________________////_________________\r\n\r\nKedze momentalne je nerentabilne investovat do kompletnej opravy fontany a prepadnutej sachty pod nou a celeho technickeho zariadenia, navrhujem fontanu vyuzit docasne ako \"kvetinac\". Bud ju celu naplnit zeminou (ak to statika dovoluje) a osadit alebo aspon do nej umiestnit nejake vhodne nadoby osadene kvetmi, urcite by to vyzeralo super, ozivilo a sprijemnilo by to vzhlad namestia... Aj ludia by menej frflali na spustnutu fontanu :-)\r\nNaklady iba odhadujem, ich vyska by bola zavisla od zvolenej verzie osadenia tohto priestoru.\r\nVerzia B: v spolupraci so SOŠ-kou alebo vytvarnym odborom na ZUŠ-ke skusit fontanu zakomponovat do nejakeho vytvarneho/priestoroveho projektu docasne tam umiestnit ich vytvory, ak by to bolo technicky mozne\r\nMozno casom pridam este dalsie napady :-)",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "500.00",
      "rating": "2.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-05-06T05:30:45.637188Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Katarina",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/fe17d6153ff78a3b2416be79f40804f0/?s=100",
        "id": 14,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/10/up",
      "vote_down_url": "/vote/10/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 72,
      "absolute_url": "/docasne-vyuzitie-fontany-na-namesti",
      "api_url": "/archive/10/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 55,
      "votes_down": 0,
      "percent": 76,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Vysadenie zelene na Podzámskej ulici ",
      "description": "Navrhovala by som vysadiť stromy a kríky na voľných trávnatých plochách na ulici Podzámska v okruhu 6.ZŠ, Podzámska 29, Podzámska 23 a 27 spredu ako sú vchody do panelákov, popri chodníku ako je to staré ihrisko pri Michalskej 13 a parkoviskách. Ako príklad pekného sídliska, čo sa týka zelene , by som uviedla sídlisko Družba v Trnave, kde sídlisko ma veľa stromov a nádherné výhľady z balkónov a okien panelákov. Tento rok mesto Trnava nasadilo na Družbe ďalšie mladé stromy , kým ulica Podzámska vyzerá čo sa týka zelene a celkovo úpravy veľmi biedne. Z balkónov a okien vidíme my, čo máme okná smerom na Fraštackú vináreň, iba parkoviská a ďalšie paneláky a jedno staré socialistické detské ihrisko. Je tu extrémne málo zelene a veľa betónu, čo pôsobí veľmi depresívne a ošarpane aj napriek zatepleným panelákom. Ani sa nečudujem ľudom, ktorí na sídlisku bývajú, že si na balkón radšej dajú rolety alebo si ho zasklia. Pred pár rokmi vyrúbali veľký strom v \" trojuholníku\" pri lampe a celý ten trojuholníkový pás bol zabetónovaný, čím sa depresívnosť a ošarpanosť sídliska iba zväčšila. Cenu nákladov som dala iba orientačnú, nemám vedomosť o tom, aké by boli náklady na samotnú realizáciu nápadu. ",
      "area": {
        "name": "Životné prostredie",
        "css_class": "ar_pro",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.22",
      "city": "Podzámska, Hlohovec",
      "location": "48.424871,17.792950",
      "location_lat": 48.424871,
      "location_lon": 17.79295,
      "created": "2016-04-03T17:27:21.151953Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "drobec",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/b54f138c7bf5bed3e7e872f6b491ccdd/?s=100",
        "id": 12,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/9/up",
      "vote_down_url": "/vote/9/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 183,
      "absolute_url": "/vysadenie-zelene-na-podzamskej-ulici",
      "api_url": "/archive/9/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 171,
      "votes_down": 0,
      "percent": 93,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Súťaž na redesign www.hlohovec.sk",
      "description": "Keďže deväťdesiate roky sú už dávno za nami, mohla by to reflektovať aj webová stránka nášho mesta. Logické rozdelenie na sekcie návštevník, obyvateľ , kultúra, ... spolu s jednotným grafickým designom by celú stránku výrazne sprehľadnili a vylepšili obraz Hlohovca v očiach obyvateľov aj návštevníkov mesta..",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "2.84",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2015-11-13T15:38:01.924602Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/8/up",
      "vote_down_url": "/vote/8/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 70,
      "absolute_url": "/sutaz-na-redesign-wwwhlohovecsk",
      "api_url": "/archive/8/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 56,
      "votes_down": 0,
      "percent": 80,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Cesta na stanicu Leopoldov",
      "description": "Nebezpečný úsek medzi Šulekovom a Leopoldovom, ktorý určite pozná každý, kto cestuje do práce/školy/inam, by sa možno dal vyriešiť spevnením (možno len vysypaním štrku/kameniva/vhodného stavebného odpadu) na poľnú cestu za autobusovou zastávkou Šulekovo STS až po koľajnice, kde sa už cesa napája na normálnu asfaltovú komunikáciu. Viem, že je ťažké sa dohodnúť medzi 2 katastrami na zníženej rýchlosti, alebo nebodaj nejakom prechode. Sama nemám chuť/čas/sily sa do takej veci púšťať. Veľmi dúfam, že sa nájde niekto , kto bude, dokiaľ sa tam niečo nestane.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "1000000.00",
      "rating": "2.50",
      "city": "Sereďská, Hlohovec",
      "location": "48.434509,17.768405",
      "location_lat": 48.434509,
      "location_lon": 17.768405,
      "created": "2015-10-08T08:03:44.966963Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Lenka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/ad3debab3d53f1bedf50b30dea58b68e/?s=100",
        "id": 8,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/7/up",
      "vote_down_url": "/vote/7/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 55,
      "absolute_url": "/cesta-na-stanicu-leopoldov",
      "api_url": "/archive/7/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 38,
      "votes_down": 0,
      "percent": 69,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Nitrianska",
      "description": "Dobry den chcel by som sa Vas spytat na Nitrianskej je ako to nazvat bytovy dom alebo stašia nedokončena budova nedala by sa odkupit od majitela budovy v prospech mesta a mesto by si ho opavila na byvanie pre mladych ....",
      "area": {
        "name": "Bývanie",
        "css_class": "ar_byv",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "3.86",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2015-09-30T10:57:11.269263Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Jozef",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/87d04c0539900ec91c2bb8797572c934/?s=100",
        "id": 7,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/6/up",
      "vote_down_url": "/vote/6/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 61,
      "absolute_url": "/nitrianska",
      "api_url": "/archive/6/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 23,
      "votes_down": 0,
      "percent": 37,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Zákaz vonkajšej reklamy na majetku mesta",
      "description": "Zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia a budovy mesta by nemali poskytovať priestor na umiestnenie reklamných zariadení s výnimkou propagácie kultúrnych a športových podujatí.\r\n\r\nTento zákaz skvalitní verejný priestor mesta a spolu s vyhláškou o regulácii vonkajšej reklamy môže zabrániť masívnemu rozšíreniu reklamy, s ktorým už (neúspešne) bojujú väčšie mestá.",
      "area": {
        "name": "Ostatné",
        "css_class": "ar_ost",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "1000.00",
      "rating": "4.80",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2015-09-24T19:04:36.325595Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/5/up",
      "vote_down_url": "/vote/5/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 154,
      "absolute_url": "/zakaz-vonkajsej-reklamy-na-majetku-mesta",
      "api_url": "/archive/5/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 144,
      "votes_down": 0,
      "percent": 93,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Cyklopruh most + napojenie na kruhový objazd",
      "description": "Navrhujem rokovať so správcom cesty na moste o vytvorení postranných cyklopruhov, alebo v prípade nedostatočnej šírky cyklo-piktogramov, tak aby stojace autá v kolónach umožnili bezpečný prejazd cyklistov. \r\n\r\nPri budúcej rekonštrukcii kruhového objazdu požadovať integráciu riešenia cyklodopravy do projektu. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "5.64",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.792566",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.792566,
      "created": "2015-09-24T18:50:29.341294Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/4/up",
      "vote_down_url": "/vote/4/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 104,
      "absolute_url": "/cyklopruh-most-napojenie-na-kruhovy-objazd",
      "api_url": "/archive/4/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 90,
      "votes_down": 0,
      "percent": 86,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Ihrisko do parčíku na Rázusovej ulici",
      "description": "V niektorých častiach Hlohovca chýbajú detské ihriská. Aj na Rázusovej ulici a v jej okolí nie je nič pre trávenie voľného času najmenších - chýba kvalitné a bezpečné detské ihrisko. V tejto oblasti však žije veľa mladých rodín. Najbližšie možnosti pre hru detí (funkčné ihriská) sa nachádzajú veľmi ďaleko (na Podzámskej ulici alebo na Nábreží).\r\nNa Rázusovej ulici sa nachádza pekný zelený parčík s lavičkami (viď priložené foto). Tu sa stretávajú a relaxujú dôchodci žijúci v okolí. Sú tu aj voľné trávnaté plochy zelene, na ktorých by bolo možné detské ihrisko umiestniť. \r\nRealizácia ihriska na Rázusovej ulici by prilákala mladých obyvateľov mesta - ihrisko by sa stalo atraktívnym miestom stretnutí miestnej komunity každého veku. Navyše by bolo k dispozícii pre obyvateľov blízkeho sídliska na Nitrianskej ulici.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "12000.00",
      "rating": "3.10",
      "city": "Rázusova, Hlohovec",
      "location": "48.427886,17.808353",
      "location_lat": 48.427886,
      "location_lon": 17.808353,
      "created": "2015-09-17T06:57:01.211140Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Dominika",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/beeca568d2c6d1d5b8232886bdc1b5e1/?s=100",
        "id": 4,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/3/up",
      "vote_down_url": "/vote/3/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 177,
      "absolute_url": "/ihrisko-do-parciku-na-razusovej-ulici",
      "api_url": "/archive/3/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2015/09/17/abc_PGky4k7.jpg",
          "filename": "abc_PGky4k7.jpg",
          "name": "Parcik na Razusovej"
        }
      ],
      "votes_up": 88,
      "votes_down": 0,
      "percent": 49,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}