GET /api/ideasmap/?area=16
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 2,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 51,
      "name": "Verejná práčovňa",
      "description": "Zriadiť priestor s verejnými práčkami a sušičkami, kde si odkázaní ľudia môžu oprať a ožehliť svoje oblečenie.\r\nPredkladateľ: M. Šustová",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "2500.00",
      "rating": "5.34",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:04:07.573056Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/51/up",
      "vote_down_url": "/vote/51/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/verejna-pracovna",
      "api_url": "/archive/51/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 33,
      "name": "Digitálny LED panel",
      "description": "Považujem za rozumný nápad umiestniť na námestie alebo niekde na hlavnom ťahu mestom digitálny LED panel - ukazovateľ dátumu, času a aktuálnej teploty. Jednoduchá a prospešná služba pre domácich, turistov, či pre ľudí prechádzajúcich mestom. \r\n\r\nvzor: http://www.ravafol.sk/led-panely/cas-a-teplota/",
      "area": {
        "name": "Služby",
        "css_class": "ar_slu",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "600.00",
      "rating": "4.08",
      "city": "Námestie svätého Michala, Hlohovec",
      "location": "48.427120,17.797147",
      "location_lat": 48.42712,
      "location_lon": 17.797147,
      "created": "2017-08-30T15:17:45.358189Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Michaela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/94e5cc7e33356ed86a985cbc2680e68c/?s=100",
        "id": 58,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/33/up",
      "vote_down_url": "/vote/33/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 4,
      "absolute_url": "/digitalny-led-panel",
      "api_url": "/archive/33/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/08/30/Ideasity_HC.jpg",
          "filename": "Ideasity_HC.jpg",
          "name": "led panel"
        }
      ],
      "votes_up": 4,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}