GET /api/ideasmap/?area=17
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 9,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 60,
      "name": "Cyklotrasa Hrebeňom Inovca – úsek Hlohovec Havran",
      "description": "Vyznačenie prvej cyklotrasy v regióne Hlohovec určenej pre rôzne vekové kategórie. Trasa je zameraná na jazdu v lesnom teréne predovšetkým pre horské bicykle. Táto trasa bude slúžiť ľudom k aktívnemu oddychu a spoznávaniu krás okolia Hlohovca. Predkladateľ: Ľubomír Ondruš. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "4900.00",
      "rating": "16.08",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:38:59.377471Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/60/up",
      "vote_down_url": "/vote/60/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 614,
      "absolute_url": "/cyklotrasa-hrebenom-inovca-usek-hlohovec-havran",
      "api_url": "/archive/60/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Cyklotrasa_Hrebe%C5%88om_Pova%C5%BEsk%C3%A9ho_Inovca.jpg",
          "filename": "Cyklotrasa_Hrebeňom_Považského_Inovca.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/ob%C4%8Diansky_projekt_Cyklotrasa_%C3%BAsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "filename": "občiansky_projekt_Cyklotrasa_úsek_Hlohovec_Havran.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 609,
      "votes_down": 5,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 49,
      "name": "Rozšírenie zúženej časti hrádze v Petre",
      "description": "Rozšírenie problematického úzkeho úseku hrádze v časti sv. Peter. Na tomto úseku v súčasnosti dochádza ku kolíznym situáciám.\r\nPredkladateľ: J. Černay",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "6.50",
      "city": "Svätopeterská, Hlohovec",
      "location": "48.441985,17.797984",
      "location_lat": 48.441985,
      "location_lon": 17.797984,
      "created": "2018-09-03T11:01:13.663913Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/49/up",
      "vote_down_url": "/vote/49/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 175,
      "absolute_url": "/rozsirenie-zuzenej-casti-hradze-v-petre",
      "api_url": "/archive/49/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 175,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 46,
      "name": "Kryté cyklostojany na železničnej stanici a ZŠ",
      "description": "Vybudovanie prekrytých stojanov na bicykle na železničnej stanici a na jednej pilotnej základnej škole.\r\nPredkladateľ: Ľ. Ondruš",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "10000.00",
      "rating": "4.24",
      "city": "Železničná, Hlohovec",
      "location": "48.433292,17.806256",
      "location_lat": 48.433292,
      "location_lon": 17.806256,
      "created": "2018-09-03T10:54:10.765739Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/46/up",
      "vote_down_url": "/vote/46/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 62,
      "absolute_url": "/kryte-cyklostojany-na-zeleznicnej-stanici-a-zs",
      "api_url": "/archive/46/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 62,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 38,
      "name": "Celoročná plocha na korčuľovanie",
      "description": "Je úplne iné korčuľovať v hale a vonku. Je úplne iné hrať hokej organizovane a tak, že sa stretnú deti a rodičia a zahrajú si spontánne počas verejného korčuľovania. Preto sa nesústreďujme na halu pre hokejistov ale na priestor kde sa môžu stretnúť ľudia spolu a korčuľovať vonku na čerstvom vzduchu.\r\nNavrhujem zriadiť umelú plochu na korčuľovanie v priestoroch súčasného klziska, kde by v zrekonštruovanej podobe bolo možné korčuľovať verejne počas celého roka. Povrch by bol zo syntetického ľadu (napr.http://www.hockeydts.com/sk/synteticky-lad/), ktorý umožňuje celoročné využitie bez nákladov na permanentnú údržbu. Riešenie nemá ambíciu vytvoriť priestor pre vznik hokeja v HC (môže sa tak ale stať) ale presadzuje verejné korčuľovanie občanov počas celého roka v exteriéri. \r\nSúčasný zímný štadión alebo priestor pre oddych v pánskej záhrade by mohli byť vhodné lokality pre umiestnenie. V prvom prípade by sa jednalo o rekonštrukciu existujúceho priestoru v druhom prípade by šlo o nový zásah.\r\n",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433504,17.799165",
      "location_lat": 48.433504,
      "location_lon": 17.799165,
      "created": "2018-03-13T08:38:50.376250Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/38/up",
      "vote_down_url": "/vote/38/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/celorocna-plocha-na-korculovanie",
      "api_url": "/archive/38/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 30,
      "name": "Inline klzisko",
      "description": "Upraviť betónový povrch klziska na hladký povrch, aby sa tam dalo korčuľovať na kolieskových korčuliach napríklad samonivelizačným poterom náklady cca 10 eur/m2 na kľúč pri 6 cm hrúbke, ale stačilo by aj menej, takže aj cena by mohla ísť nižšie. Takto by mohlo zostať otvorené celoročne, ak nie je vhodné počasie na ľad, prešlo by sa na kolieskové korčule, z minimom prevádzkových nákladov. Je tam vybudovaná komplet infraštruktúra sedenie, bufet, mantineli šatne napr. pre inline hokej čo väčšinu roka nie je využitá. Vstup do nejakej štvrtej zdarma a potom prenájom pre záujemcov o hokej, aby sa investícia vrátila. Úplný idáel by bolo zastrešiť plochu jednoduchou nezateplenou plechovou či textilnou halou náklady cca 40 eur/m2 pri asi 1900 m2 je 76 000 eur. ",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "19000.00",
      "rating": "3.32",
      "city": "Bezručova, Hlohovec",
      "location": "48.433228,17.799175",
      "location_lat": 48.433228,
      "location_lon": 17.799175,
      "created": "2017-07-19T07:25:18.003417Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/30/up",
      "vote_down_url": "/vote/30/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 16,
      "absolute_url": "/inline-klzisko",
      "api_url": "/archive/30/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 13,
      "votes_down": 0,
      "percent": 81,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "Chýbajúce stojany na bicykle",
      "description": "Hlohovec ako mesto podporuje projekt do,, práce na bicykli.\"\r\nProsím zaoberá sa niekto tým, že kde ľudia si odložia svoje bicykle? Stojany na bicykle sa nachádzajú pred Mestkým úradom a na Štefánikovej ulici, a pri Tatrabanke, kde nie sú tak využité . Veľmi chýbajú na námestí , na ulici SNP,.\r\npred policiou je niekdajšia telefónna búdka, kde by mohol byť slušný stojan na bicykle, takisto pred poštou je dostatočne veľký priestor.Na železničnej stanici takisto je potrebný stojan - bolo by fajn, aby bol prekrytý.a zabezpečený. Do práce môžu ľudia chodiť na bicykli tak že na železničnej stanici si odstavia bicykel a pokračujú iným hromadným prostriedkom. Smutné je, že mesto máme upchaté, a nevšímame si okolie . Prosím majme radi toto mesto, a neutekajme z neho!",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "5.36",
      "city": "Hlohovec, nám. sv.Michala, ul. SNP , Železničná ulica",
      "location": "48.425829,17.800445",
      "location_lat": 48.425829,
      "location_lon": 17.800445,
      "created": "2017-04-19T14:29:23.158489Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "kurucmarta",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0bf635aaca2c20eb9d57974f84bab6a/?s=100",
        "id": 43,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/20/up",
      "vote_down_url": "/vote/20/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 70,
      "absolute_url": "/chybajuce-stojany-na-bicykle",
      "api_url": "/archive/20/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/05/23/33149414_1694287373983159_9041703072081903616_o.jpg",
          "filename": "33149414_1694287373983159_9041703072081903616_o.jpg",
          "name": "osadených bolo 40 cyklostojanov na ul. M.R. Štefánika, Hlohová, Starý rínok a Svätopeterská"
        }
      ],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 0,
      "percent": 95,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 19,
      "name": "Rozhľadňa Šianec",
      "description": "Kopec Šianec týčiaci sa nad Hlohovcom, z ktorého je v súčasnosti výhľad od Trnavy, cez Karpaty až po Piešťany, by si zaslúžil cca 10-15 metrov vysokú rozhľadňu. Z tejto výšky by návštevník získal 360° výhľad, vďaka ktorému by sa mu naskytol pohľad aj na Zobor pri Nitre. \r\nKrásne mesto na Váhu by malo získať aj krásnu modernú rozhľadňu, čo sa dá dosiahnuť zapojením širokej architektonickej verejnosti cez celonárodnú architektonickú súťaž, ktorou by mesto získalo atrakciu na úrovni nielen pre turistov.\r\n\r\n* v prílohe prikladám inšpirácie pre predstavu",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "25000.00",
      "rating": "4.40",
      "city": "Šomodská, Hlohovec",
      "location": "48.415318,17.791131",
      "location_lat": 48.415318,
      "location_lon": 17.791131,
      "created": "2017-04-18T10:40:44.972709Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "t.u.r.i.s.t.a.",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e68d0332daddc65134eb337ac5d93004/?s=100",
        "id": 42,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/19/up",
      "vote_down_url": "/vote/19/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 72,
      "absolute_url": "/rozhladna-sianec",
      "api_url": "/archive/19/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/wood-tower-italy.jpg",
          "filename": "wood-tower-italy.jpg",
          "name": "Drevenná rozhľadňa v Taliansku"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/rozh%C4%BEad%C5%88a_v_spi%C5%A1skom_hrhove.jpg",
          "filename": "rozhľadňa_v_spišskom_hrhove.jpg",
          "name": "Rozhľadňa v Spišskom Hrhove"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/04/18/OOPEAA-periscope-tower-finland.jpg",
          "filename": "OOPEAA-periscope-tower-finland.jpg",
          "name": "Pozorovateľňa vo Fínsku"
        }
      ],
      "votes_up": 68,
      "votes_down": 0,
      "percent": 94,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 18,
      "name": "Zámocká (pánska) záhrada",
      "description": "1.V prvom rade vyčistit jazierko v panskej zahrade o napadanych listov a bordelu, co je v nom. 2. ako sekundarny napad renovacia osvetlenia okolo celeho jazierka led technologiou s moznostou nasvietenia ostrovceka v prostriedku jazierka, plus doplnenie osvetlenia od poliklininiky k jazierku (teraz je tam v noci na chodniku uplna tma.. 3. Pred niekolkymi rokmi fungovala \"fontana\" v strede jazierka v casti od kupaliska, obnova aj tej, bolo to v lete krasne a striekajuca voda osviezovala vzduch a okyslicovala vodu pre ryby.. Tymito renovaciami by sa otvorila moznost vyuzivat pansku zahradu a okolie jazierka aj na vecerne prechadzky pocas celeho roku... Nutnost zabezpecit promenadu okolo jazerka mestskou policiou /kamerovy system/. Pretoze sa tam uz teraz v tme zdrziavaju asociali a fetaci. Vycistit pansku zahradu aj od nich.. Samozrejme vyuzit moznost na vyssie spominane napady- financovanie formou dotacii (EU, Narodny park, atd)",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "25000.00",
      "rating": "4.32",
      "city": "Zámok, Hlohovec",
      "location": "48.421737,17.787159",
      "location_lat": 48.421737,
      "location_lon": 17.787159,
      "created": "2017-04-10T18:38:54.731837Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "kahut",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/c0a7d815aef0846125f71ea525fe9c15/?s=100",
        "id": 40,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/18/up",
      "vote_down_url": "/vote/18/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 66,
      "absolute_url": "/zamocka-panska-zahrada",
      "api_url": "/archive/18/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/03/obnoven%C3%A1_font%C3%A1na.png",
          "filename": "obnovená_fontána.png",
          "name": "Obnovená fontána"
        }
      ],
      "votes_up": 66,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "Ihriská pre staršie deti a mládež",
      "description": "S ľútosťou sa pozerám na skupiny detí nad 10 rokov, ktoré sa hrajú na parkoviskách medzi autami. Majitelia áut na ne kričia, pretože sa boja, že im autá zničia. Deti sa potom po večeroch, keď mamy s drobcami už idú spať, hrajú na detských ihriskách. Tie samozrejme nie sú stavané na takú záťaž a podliehajú skaze. Ale kde sa tie deti majú hrať? Navrhujem vybudovanie multifunkčných ihrísk (na basketbal, minifutbal, volejbal ) pre staršie deti, mládež, ale aj dospelých. Nemusí ich byť veľa, ale mohli by sa odlišovať pridanými možnosťami - niekde lezecká stena, niekde lanová dráha, U rampa, niekde cyklistické kopce. Poďme mládež i dospelých dostať von - na športoviská. ",
      "area": {
        "name": "Šport, Rekreácia",
        "css_class": "ar_spo",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "60000.00",
      "rating": "2.78",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-18T13:45:15.039656Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Evitaka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/5cd1b789cf1d9bda8de86cf67426c5cf/?s=100",
        "id": 20,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/12/up",
      "vote_down_url": "/vote/12/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 39,
      "absolute_url": "/ihriska-pre-starsie-deti-a-mladez",
      "api_url": "/archive/12/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/pl%C3%A1%C5%BEov%C3%BD_futbal_a_volejbal.jpg",
          "filename": "plážový_futbal_a_volejbal.jpg",
          "name": "Plážový futbal a volejbal v areáli kúpaliska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_v_are%C3%A1li_k%C3%BApaliska.jpg",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_v_areáli_kúpaliska.jpg",
          "name": "Streetworkoutové ihrisko v areáli kúpaliska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetbalov%C3%A9_ihrisko_na_ul._Hlohov%C3%A1-Fra%C5%A1tack%C3%A1.png",
          "filename": "Streetbalové_ihrisko_na_ul._Hlohová-Fraštacká.png",
          "name": "Streetbalové ihrisko na ul. Hlohová-Fraštacká"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetbalov%C3%A9_ihrisko_na_ul._Vinohradska.png",
          "filename": "Streetbalové_ihrisko_na_ul._Vinohradska.png",
          "name": "Streetbalové ihrisko na ul. Vinohradska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_na_ul._H%C3%A1jska.png",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_na_ul._Hájska.png",
          "name": "Workoutové ihrisko na ul. Hájska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/29/Streetworkoutov%C3%A9_ihrisko_na_ul._R._Dilonga.jpg",
          "filename": "Streetworkoutové_ihrisko_na_ul._R._Dilonga.jpg",
          "name": "Workoutové ihrisko na ul. R. Dilonga"
        }
      ],
      "votes_up": 39,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}