GET /api/ideasmap/?area=19
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 7,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 52,
      "name": "Oprava dreveného móla na jazierku v Zámockej",
      "description": "Mólo, ktoré sa v súčasnosti nachádza na jazierku je v zlom technickom stave a ľudia sa po ňom bezpečne nemôžu prechádzať. Navrhujem opraviť drevené mólo, ktoré slúži nielen pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov. ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "9.56",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:00:05.802694Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/52/up",
      "vote_down_url": "/vote/52/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 278,
      "absolute_url": "/oprava-dreveneho-mola-na-jazierku-v-zamockej",
      "api_url": "/archive/52/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 278,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 50,
      "name": "Smerové tabule k dominantám mesta",
      "description": "Osadenie smerových tabúl k významným dominantám mesta by zjednodušilo orientáciu nielen pre návštevníkov mesta.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "2000.00",
      "rating": "8.54",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-03T11:03:14.727234Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/50/up",
      "vote_down_url": "/vote/50/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 227,
      "absolute_url": "/smerove-tabule-k-dominantam-mesta",
      "api_url": "/archive/50/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 227,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 37,
      "name": "Verejné táborisko na brehu Váhu",
      "description": "Hlohovec je krásne mesto s obrovským potenciálom pre vodný turizmus.\r\nÚžasný splav z Piešťan do Sereďe má jediný zádrheľ. A to je chýbajúce táborisko. Vybudovanie táboriska na mestskom pozemku, niekde v oblasti ústia Drahovského kanálu, nie je finančne náročné, a s vodáckej trasy, by spravila jednu z najoblúbenejších na Slovensku. Táborisko by zároveň slúžilo aj cyklistom a všetkým ktorí by už nemuseli stanovať na divoko pri bagrovisku. \r\nNa otvorenie táboriska stačí trochu upraviť pozemok 500€, zaviesť vodu, elektriku, kúpiť alebo prenajať sanitárnu bunku 2000€ a prípadne druhú bunku na bufet. Celkový rozpočet cca 5000€.Tieto náklady by sa vrátili v priebehu jednej sezóny.\r\n",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "3.00",
      "city": "Hrádza, Hlohovec",
      "location": "48.446951,17.793853",
      "location_lat": 48.446951,
      "location_lon": 17.793853,
      "created": "2018-03-08T07:50:42.615202Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "ivanp",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/b115d7a5836e2552d3a5855e082d348b/?s=100",
        "id": 70,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/37/up",
      "vote_down_url": "/vote/37/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/verejne-taborisko-na-brehu-vahu",
      "api_url": "/archive/37/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 35,
      "name": "Rekreačná a oddychová zóna",
      "description": "Hlohovec je malé mesto ale pre víkend či len tak na prechádzky rodín tu je maximálne iba Pánska záhrada... Mesto býva pomerne prázdne cez týždeň a víkend max ohľadom zabav sa zaplní... Hlohovec má veľkú dominantu ktorú doposiaľ nevyužíva... A to Rieku Váh a jej breh...\r\nBolo by dobre použiť na daný projekt zdroj eurofondov a vytvoriť veľkú a zároveň prospešnú investíciu pre mesto Hlohovec. Reštaurácia , chatová oblasť , splavovanie po Váhu , tradične domáce zvieratá teda mini zoo a mnoho ďalšieho. Nábrežia sú dominantné pre viaceré mesta a Hlohovec to vôbec nevyužíva..Mesto by daná investícia stala malo a získala by prijem plus majetok veľkej hodnoty... Predsa na to sú Eurofondy.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.30",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-10-01T11:01:18.437518Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "iormar",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/15dfcfa9751d21f97e8a4cb8c0305c21/?s=100",
        "id": 64,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/35/up",
      "vote_down_url": "/vote/35/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 83,
      "absolute_url": "/rekreacna-a-oddychova-zona",
      "api_url": "/archive/35/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 47,
      "votes_down": 0,
      "percent": 56,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 25,
      "name": "Nasvietenie kostolných veží",
      "description": "Po vzore veže Kostola sv. Michala a Špitálika, by bolo super nasvietiť aj veže:\r\n- Kostol Všetkých svätých na Františkánskom námestí,\r\n- Kostol Krista Kráľa v Šulekove.\r\n\r\nObidva kostoly sú dominanty vo svojej lokalite, pričom ich nasvietením by sa stali orientačnými bodmi aj v noci a turistickým lákadlom.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "4000.00",
      "rating": "4.26",
      "city": "Františkánske námestie, Hlohovec",
      "location": "48.431858,17.800548",
      "location_lat": 48.431858,
      "location_lon": 17.800548,
      "created": "2017-06-12T13:21:48.084223Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "matusak",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/0047e8bc43ebeb013a36d4704a63500d/?s=100",
        "id": 10,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/25/up",
      "vote_down_url": "/vote/25/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 13,
      "absolute_url": "/nasvietenie-kostolnych-vezi",
      "api_url": "/archive/25/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/27/44853561_409839812887107_569713096688402432_o.jpg",
          "filename": "44853561_409839812887107_569713096688402432_o.jpg",
          "name": "Iluminácia kostola Krista Kráľa v Šulekove"
        }
      ],
      "votes_up": 13,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 22,
      "name": "Mlyny na Váhu",
      "description": "Pre rozvoj turistického ruchu by mohla pribudnúť atrakcia na rieke Váh, a to v podobe vodného mlyna, ktorých v minulosti bolo v Hlohovci niekoľko. V spolupráci s Vlastivedným múzeom a mestom by sa vybralo najvhodnejšie miesto. Vo vnútri by sa nachádzala expozícia zariadenia a fotografie z minulosti.",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "60000.00",
      "rating": "3.98",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.428586,17.791235",
      "location_lat": 48.428586,
      "location_lon": 17.791235,
      "created": "2017-05-15T19:40:50.061037Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Juraj.HC",
        "avatar_url": "/media/avatars/Juraj.HC/resized/100/279316_359365740810659_744896880_o.jpg",
        "id": 46,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/22/up",
      "vote_down_url": "/vote/22/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 105,
      "absolute_url": "/mlyny-na-vahu",
      "api_url": "/archive/22/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/05/15/Mlyny_01.jpg",
          "filename": "Mlyny_01.jpg",
          "name": "Mlyny_01.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 75,
      "votes_down": 0,
      "percent": 71,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 11,
      "name": "Brána do Zámockej záhrady",
      "description": "Jedná sa o dolnú bránu do zámockého areálu. Táto zabudnutá pamiatka z čias Erdödyovcov už veľmi dlho chátra, preto si myslím, že by si zaslúžila obnovu, ktorá pomôže revitalizácii zámockého areálu a zatraktívneniu nášho vzácneho parku. :) :) :)\r\n        ",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "6.78",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.423896,17.785470",
      "location_lat": 48.423896,
      "location_lon": 17.78547,
      "created": "2016-05-13T19:11:54.351713Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MarkJohn",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e18b191b5a17b5911c5044de97bba65c/?s=100",
        "id": 15,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/11/up",
      "vote_down_url": "/vote/11/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 211,
      "absolute_url": "/brana-do-zamockej-zahrady",
      "api_url": "/archive/11/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/04/Doln%C3%A1_br%C3%A1na.png",
          "filename": "Dolná_brána.png",
          "name": "Dolná brána po rekonštrukcii"
        }
      ],
      "votes_up": 187,
      "votes_down": 0,
      "percent": 88,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}