GET /api/ideasmap/?area=2
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 3,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 56,
      "name": "Označovanie prekážok na peších komunikáciách",
      "description": "Prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii vyznačíme tak, aby bola vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Vyznačená bude v hornej časti kontrastným označením. Týmto opatrením zlepšíme a umožníme bezpečnejší pohyb tejto skupiny občanov nášho mesta. Predkladateľ: Jozef Kopaj. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "380.00",
      "rating": "17.00",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:32:34.635363Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/56/up",
      "vote_down_url": "/vote/56/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 652,
      "absolute_url": "/oznacovanie-prekazok-na-pesich-komunikaciach",
      "api_url": "/archive/56/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/10/03/Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.jpg",
          "filename": "Označovanie_prekážok.jpg",
          "name": "ilustračný záber"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Ozna%C4%8Dovanie_prek%C3%A1%C5%BEok.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Označovanie_prekážok.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 651,
      "votes_down": 1,
      "percent": 99,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    },
    {
      "id": 31,
      "name": "Stabilné radary na meranie rýchlosti vozidiel",
      "description": "Na vybrané miesta umiestniť stabilné radary s kamerami na meranie rýchlosti vozidiel. V spolupráci s políciou.\r\nZaradiť do rozpočtu mesta na rok 2018.",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "30000.00",
      "rating": "3.24",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-08-03T12:23:46.461171Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Milan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/3b6e80b6d1cfd2e07cd50fb7d7384732/?s=100",
        "id": 48,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/31/up",
      "vote_down_url": "/vote/31/up",
      "comments_count": 1,
      "votes_count": 18,
      "absolute_url": "/stabilne-radary-na-meranie-rychlosti-vozidiel",
      "api_url": "/archive/31/",
      "comments": [
        {
          "created": "2017-08-07T07:05:57.520703Z",
          "owner": {
            "username": "bpikus",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/8eae97f31100197b5794d91ad2c60d97/?s=100",
            "id": 52,
            "phone": "0905829380",
            "is_editor": false
          },
          "text": "Okrem tých radarov tam dať i semafor, podobne ako v Koplotovciach. A zabudovať do nich i kamerový systém a vodičom preposlať záznam Opakovane porušujúcim preposlať na políciu. (1. na želežničný prejazd s obmedzením rýchlosti na 30km/h v smere od Topoľčian, 2. Ul. Dukelská v oboch smeroch, 3. na Most. v oboch smeroch, 4. ul. Zabranie- tam kde už je, ale v oboch smeroch, pred prechody )"
        }
      ],
      "attachments": [],
      "votes_up": 15,
      "votes_down": 0,
      "percent": 83,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 13,
      "name": "Kamerový systém",
      "description": "Navrhujem zakúpiť bezpečnostný kamerový systém a umiestniť kamery tam kde najviac treba aby sa zabránilo vandalizmu a neporiadku .Dotyčné osoby by tak mohli byť patrične potrestané a nahradili by škodu bez výhovoriek že oni to neurobili :) Inak v meste nikdy nebude poriadok !",
      "area": {
        "name": "Bezpečnosť",
        "css_class": "ar_bez",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "30000.00",
      "rating": "4.90",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-19T12:03:04.481065Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Karolina",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/42dce9542831a596cd1212761692129d/?s=100",
        "id": 22,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/13/up",
      "vote_down_url": "/vote/13/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 115,
      "absolute_url": "/kamerovy-system",
      "api_url": "/archive/13/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 81,
      "votes_down": 0,
      "percent": 70,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}