GET /api/ideasmap/?area=21
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 26,
      "name": "Detské dopravné ihrisko",
      "description": "Vybudovanie detského dopravného ihriska zvýši bezpečnosť deti na cestách. Doprava v Hlohovci je každým rokom komplikovanejšia, chýba tu detské dopravné ihrisko.",
      "area": {
        "name": "Výchova a vzdelávanie",
        "css_class": "ar_vzd",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "200000.00",
      "rating": "1.54",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-06-13T14:21:34.462128Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Lou1",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/da8ad49e280e657c174ca49141083d01/?s=100",
        "id": 51,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/26/up",
      "vote_down_url": "/vote/26/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 31,
      "absolute_url": "/detske-dopravne-ihrisko",
      "api_url": "/archive/26/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 26,
      "votes_down": 0,
      "percent": 83,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}