GET /api/ideasmap/?area=5
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 53,
      "name": "Verejná obývačka",
      "description": "Zriadenie verejnej obývačky na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi. Priestor by fungoval na pravidelnej báze a konali by sa v ňom najmä montessori herne, ale tiež prednášky o výchove a zdravom vývoji detí, či stretnutia na podporu ľudových tradícii pre najmenších.\r\nPredkladateľ: Alexandra Střelcová. \r\n\r\nViac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.",
      "area": {
        "name": "Komunitné aktivity",
        "css_class": "ar_kom",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "12.02",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2018-09-24T13:16:19.798493Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/53/up",
      "vote_down_url": "/vote/53/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 501,
      "absolute_url": "/verejna-obyvacka",
      "api_url": "/archive/53/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/24/Projektovy_formular_Verejn%C3%A1_ob%C3%BDva%C4%8Dka.pdf",
          "filename": "Projektovy_formular_Verejná_obývačka.pdf",
          "name": "Projektový formulár"
        }
      ],
      "votes_up": 501,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Občianske projekty"
    }
  ]
}