GET /api/ideasmap/?area=8
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 7,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 40,
      "name": "Bezbariérový prechod M. Bela - Michalská",
      "description": "Ja by som chcela navrhnúť vybudovať bezbariérový prechod medzi sídliskami M. Bela/Manckovičova a Michalská, niekde medzi schodiskami vedúcimi hore od M. Bela 14 a Manckovičovej, viď obrázok v prílohe. Medzi týmito schodiskami je aj vyšľapaná cestička, ktorá by mohla slúžiť ako základ nového chodníka. Uvedomujem si, že kopec je tam veľmi strmý, ale verím tomu, že by sa dal navrhnúť chodník napr. so serpentínami. Môj osobný dôvod, ktorý ma vedie k tomuto návrhu je, že do práce chodím na bicykli, a keďže chodím vyprevádzať dcéru na ZŠ Podzámska, každý deň musím ráno bicykel vytlačiť hore schodmi (našťastie jedno zo schodísk ma obrubník) a poobede zniesť dole. Cestou stretávam viacerých ľudí s bicyklom v rukách. Ďalším dôvodom je, že všetky mamičky s kočíkmi, ktoré bývajú na sídliskách M. Bela a Manckovičova, majú podobný problém, ak ich staršie dieťa chodí do ZŠ Podzámska. Obchádzať to musia cez ulicu Pod Beranom. Takisto pre mamičky s kočíkmi, ktoré bývaju na sídliskách Michalská a Podzámska by to bolo zjednodušenie prístupu do MŠ Hollého, alebo aj do Panskej záhrady alebo na polikliniku. Samozrejme by tento chodník padol vhod aj vozičkárom. Takisto som sa rozprávala so zopár dôchodcami, pre ktorých je pohyb po schodoch namáhavý a chodník by určite uvítali. Zároveň by sa tým mohol odľahčiť pohyb chodcov a cyklistov po frekventovanej ulici Pod Beranom. Projekt bude pravdepodobne dosť drahý, ako laik v tejto oblasti neviem odhadnúť náklady, ale možno existujú nejaké európske granty pre podporu bezbariérových riešení, o ktoré by sa mesto mohlo uchádzať.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "M. Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426597,17.791810",
      "location_lat": 48.426597,
      "location_lon": 17.79181,
      "created": "2018-05-11T05:29:28.637757Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "KatarínaŠ",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/22cb8266efc109f95b94ae293654ec02/?s=100",
        "id": 76,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/40/up",
      "vote_down_url": "/vote/40/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/bezbarierovy-prechod-m-bela-michalska",
      "api_url": "/archive/40/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/05/11/obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "filename": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg",
          "name": "obr1_prechod_MBela_Michalska.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 36,
      "name": "Obnova podchodu pri mestskej knižnici",
      "description": "Obnova ošarpaného podchodu, resp. priechodu vedľa mestskej knižnice v podobe natretia podchodu na bielo a výmeny osvetlenia\r\n",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "4.00",
      "city": "Nám. sv. Michala, Hlohovec",
      "location": "48.426225,17.797488",
      "location_lat": 48.426225,
      "location_lon": 17.797488,
      "created": "2018-01-30T17:42:19.681758Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "t.u.r.i.s.t.a.",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e68d0332daddc65134eb337ac5d93004/?s=100",
        "id": 42,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/36/up",
      "vote_down_url": "/vote/36/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 0,
      "absolute_url": "/obnova-podchodu-pri-mestskej-kniznici",
      "api_url": "/archive/36/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/09/07/podbr%C3%A1nie.jpg",
          "filename": "podbránie.jpg",
          "name": "Zrekonštruované podbránie"
        }
      ],
      "votes_up": 0,
      "votes_down": 0,
      "percent": 0,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 23,
      "name": "Schody pre vsetkych",
      "description": "Navrhujem spristupnit schody v meste (tam, kde je to technicky mozne) vsetkym. Cize aj mamam s kocikmi. Bolo by fajn doinstalovat lavky na bezpecny zjazd kocikov a bicyklov. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "1000.00",
      "rating": "4.62",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2017-05-23T16:57:30.870241Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Evitaka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/5cd1b789cf1d9bda8de86cf67426c5cf/?s=100",
        "id": 20,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/23/up",
      "vote_down_url": "/vote/23/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 33,
      "absolute_url": "/schody-pre-vsetkych",
      "api_url": "/archive/23/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/13/schody_FpdOg9i.jpg",
          "filename": "schody_FpdOg9i.jpg",
          "name": "Bezbariérové schodisko k cintorínu na ul. Nitrianska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2018/03/13/schody..jpg",
          "filename": "schody..jpg",
          "name": "Bezbariérové schodisko k cintorínu na ul. Nitrianska"
        }
      ],
      "votes_up": 32,
      "votes_down": 0,
      "percent": 96,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 21,
      "name": ",,Mesto ruží\"",
      "description": "Prečo nie opäť ,,mesto ruží\"? Možno nostalgia, ale aj návrat k tomu dobrému, čo nám ,,socík\" zanechal. Ruží máme už málo, spomienky na ,,mesto ruží\" sú stále živé - bolo by fajn dosadiť ich na pár miestach po meste ( časť projektu nového námestia, opustené zákutia zelene,...) - samozrejme vhodné druhy, nenáročné na údržbu. Možno by sa dali zapojiť aj školy ( každá škola by si vysadila a starala sa o svoju parcelu), neziskovky, nadšenci, DOZOR HC,...",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "5000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "M. R. Štefánika, Hlohovec",
      "location": "48.427596,17.797161",
      "location_lat": 48.427596,
      "location_lon": 17.797161,
      "created": "2017-04-28T10:12:36.854390Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MarkJohn",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/e18b191b5a17b5911c5044de97bba65c/?s=100",
        "id": 15,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/21/up",
      "vote_down_url": "/vote/21/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/mesto-ruzi",
      "api_url": "/archive/21/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/06/28/Ru%C5%BEe.png",
          "filename": "Ruže.png",
          "name": "Výsadba viac ako tisíc kusov ruží v 3 lokalitách (Zámocká záhrada – terasy, Starý Rínok, Pod Beranom)"
        }
      ],
      "votes_up": 60,
      "votes_down": 0,
      "percent": 89,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "Schody od nikial nikam",
      "description": "Oproti kúpalisku sú schody po ktorých ludia chodievajú,ale nevedie k nim chodník ani z jednej strany. Toto miesto by si zaslúžilo rekonštrukciu. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "3000.00",
      "rating": "4.74",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.420999,17.782952",
      "location_lat": 48.420999,
      "location_lon": 17.782952,
      "created": "2017-04-08T12:59:12.298760Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "MartinKysela",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/6a45e1c90560c9a0dd0cf19269192044/?s=100",
        "id": 38,
        "phone": "0944023882",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/17/up",
      "vote_down_url": "/vote/17/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 37,
      "absolute_url": "/schody-od-nikial-nikam",
      "api_url": "/archive/17/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 37,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 14,
      "name": "Rekreačná a oddychová zóna za Michalskou ulicou",
      "description": "Medzi Michalskou a Podzámskou ulicou smerom k mestu je trávnatá plocha, ktorá doteraz slúži hlavne deťom - je tam schátralé basket. ihrisko a detské pieskovisko s jednou starou hojdačkou. Navrhujem vybudovať rekreačno-oddychovú zónu na celej trávnatej ploche napr. s detskými atrakciami, ihriskom, lavičkami pre st.ľudí na oddych a možno i stretnutia, besedy, kult. podujatia. Alebo postaviť pódium na vystúpenia a pod. ",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.40",
      "city": "Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.799089",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.799089,
      "created": "2016-08-23T19:07:25.020423Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "mikusova",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
        "id": 27,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/14/up",
      "vote_down_url": "/vote/14/up",
      "comments_count": 1,
      "votes_count": 104,
      "absolute_url": "/rekreacna-a-oddychova-zona-za-michalskou-ulicou",
      "api_url": "/archive/14/",
      "comments": [
        {
          "created": "2016-08-23T19:08:56.192720Z",
          "owner": {
            "username": "mikusova",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9a3b4873027f1ce60a7f3a638ecd2845/?s=100",
            "id": 27,
            "phone": null,
            "is_editor": false
          },
          "text": "Ospravedlňujem sa, ale predbežnú cenu neviem."
        }
      ],
      "attachments": [],
      "votes_up": 52,
      "votes_down": 0,
      "percent": 50,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Ihrisko do parčíku na Rázusovej ulici",
      "description": "V niektorých častiach Hlohovca chýbajú detské ihriská. Aj na Rázusovej ulici a v jej okolí nie je nič pre trávenie voľného času najmenších - chýba kvalitné a bezpečné detské ihrisko. V tejto oblasti však žije veľa mladých rodín. Najbližšie možnosti pre hru detí (funkčné ihriská) sa nachádzajú veľmi ďaleko (na Podzámskej ulici alebo na Nábreží).\r\nNa Rázusovej ulici sa nachádza pekný zelený parčík s lavičkami (viď priložené foto). Tu sa stretávajú a relaxujú dôchodci žijúci v okolí. Sú tu aj voľné trávnaté plochy zelene, na ktorých by bolo možné detské ihrisko umiestniť. \r\nRealizácia ihriska na Rázusovej ulici by prilákala mladých obyvateľov mesta - ihrisko by sa stalo atraktívnym miestom stretnutí miestnej komunity každého veku. Navyše by bolo k dispozícii pre obyvateľov blízkeho sídliska na Nitrianskej ulici.",
      "area": {
        "name": "Lepšia štvrť kde bývam",
        "css_class": "ar_lep",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "12000.00",
      "rating": "3.10",
      "city": "Rázusova, Hlohovec",
      "location": "48.427886,17.808353",
      "location_lat": 48.427886,
      "location_lon": 17.808353,
      "created": "2015-09-17T06:57:01.211140Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Dominika",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/beeca568d2c6d1d5b8232886bdc1b5e1/?s=100",
        "id": 4,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/3/up",
      "vote_down_url": "/vote/3/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 177,
      "absolute_url": "/ihrisko-do-parciku-na-razusovej-ulici",
      "api_url": "/archive/3/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2015/09/17/abc_PGky4k7.jpg",
          "filename": "abc_PGky4k7.jpg",
          "name": "Parcik na Razusovej"
        }
      ],
      "votes_up": 88,
      "votes_down": 0,
      "percent": 49,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}