Nápad pre mesto Hlohovec:
sep. 24, 2015, 8:50 popoludní

Cyklopruh most + napojenie na kruhový objazd

Navrhujem rokovať so správcom cesty na moste o vytvorení postranných cyklopruhov, alebo v prípade nedostatočnej šírky cyklo-piktogramov, tak aby stojace autá v kolónach umožnili bezpečný prejazd cyklistov. Pri budúcej rekonštrukcii kruhového objazdu požadovať integráciu riešenia cyklodopravy do projektu.

Typ nápadu: Zadania pre mesto
Stav nápadu: Nezrealizovaný
Dôvod: Šírka mosta nie je dostačujúca pre vytvorenie samostatného pruhu pre cyklistov.
Predpokladané náklady: 0.00 €

5.64
104
90
0
SNP, Hlohovec

Komentáre

Žiadne komentáre.