Nápad pre mesto Hlohovec:
sep. 24, 2018, 3:36 popoludní

Dejiny podzemia mesta Hlohovec od 14.stor. do 1945

Podzemné priestory Hlohovca sú zaujímavou a neprebádanou oblasťou, ktorú sprevádzajú legendy a povesti. Vydaná publikácia s rozsahom cca 200 strán bude obsahovať množstvo fotografií, archívnych materiálov a mapy rozmiestnenia podzemných priestorov v Hlohovci, tak ako sa vyvíjalo ich budovanie v priebehu stredoveku od 14. storočia do konca 2. svetovej vojny. Popísaných bude celkovo viac ako 90 objektov z toho 40 podrobne. Predkladateľ: Miroslav Dvoran. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.

Typ nápadu: Občianske projekty
Stav nápadu: Podporený
Stav realizácie:
Predpokladané náklady: 4700.00 €

6.36
124
121
3
Hlohovec

Prílohy


Komentáre

Žiadne komentáre.