Nápad pre mesto Hlohovec:
sep. 17, 2015, 8:57 dopoludnia

Ihrisko do parčíku na Rázusovej ulici

V niektorých častiach Hlohovca chýbajú detské ihriská. Aj na Rázusovej ulici a v jej okolí nie je nič pre trávenie voľného času najmenších - chýba kvalitné a bezpečné detské ihrisko. V tejto oblasti však žije veľa mladých rodín. Najbližšie možnosti pre hru detí (funkčné ihriská) sa nachádzajú veľmi ďaleko (na Podzámskej ulici alebo na Nábreží). Na Rázusovej ulici sa nachádza pekný zelený parčík s lavičkami (viď priložené foto). Tu sa stretávajú a relaxujú dôchodci žijúci v okolí. Sú tu aj voľné trávnaté plochy zelene, na ktorých by bolo možné detské ihrisko umiestniť. Realizácia ihriska na Rázusovej ulici by prilákala mladých obyvateľov mesta - ihrisko by sa stalo atraktívnym miestom stretnutí miestnej komunity každého veku. Navyše by bolo k dispozícii pre obyvateľov blízkeho sídliska na Nitrianskej ulici.

Typ nápadu: Zadania pre mesto
Stav nápadu: Nezrealizovaný
Dôvod: Parčík na ul. Rázusova nie je vo vlastníctve mesta Hlohovec.
Predpokladané náklady: 12000.00 €

3.10
177
88
0
Rázusova, Hlohovec

Komentáre

Žiadne komentáre.