Nápad pre mesto Hlohovec:
sep. 24, 2018, 3:32 popoludní

Označovanie prekážok na peších komunikáciách

Prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii vyznačíme tak, aby bola vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Vyznačená bude v hornej časti kontrastným označením. Týmto opatrením zlepšíme a umožníme bezpečnejší pohyb tejto skupiny občanov nášho mesta. Predkladateľ: Jozef Kopaj. Viac informácií nájdete v projektovom formulári v prílohe.

Typ nápadu: Občianske projekty
Stav nápadu: Podporený
Stav realizácie:
Predpokladané náklady: 380.00 €

17.00
652
651
1
Hlohovec

Prílohy


Komentáre

Žiadne komentáre.